29 Oktyabr 2020, Cümə axşamı

Bu gün bütün ölkəmizdə və onun tərkib hissəsi olan muxtar respublikada zəfər coşqusu yaşanır

Sentyabrın 27-dən düşmən təxribatlarının qarşısını almaq üçün əks-hücum əməliyyatlarına başlayan şanlı Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı yaşayış məntəqələrimizi, strateji yüksəklikləri ard-arda azad etməsi, işğalçı ordunun döyüş texnikalarını, canlı qüvvəsini məhv etməsi hər bir azərbaycanlıda böyük ruh yüksəkliyi yaradır. Bu gün bütün ölkəmizdə olduğu kimi, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da zəfər coşqusu yaşanır. Oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərinin və Cəbrayıl rayonunun doqquz kəndinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqa müraciət edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin vurğuladığı kimi: “Biz bu gün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq, şanlı tarixini yazırıq. Biz bu gün tarixi ədaləti bərpa edirik... Biz öz torpağımızda döyüşürük, vuruşuruq. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və biz haqq yolundayıq. Bizim əsgərimiz xilaskar əsgərdir. Çünki öz doğma dədə-baba torpağını işğalçılardan azad edir...

Ardını oxu...

Ulu öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı yeni uğurlara yol açır

Ölkəmiz, o cümlədən Türk dünyası üçün çox böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi baxımdan sürətli yüksəlişini uğurla davam etdirir, bütün sahələr üzrə təhlükəsizlik təmin olunur. 30 ildir, blokadada yaşayan qədim diyarda yüksək səviyyəli bir inkişafa nail olmaq müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixi uğurudur. Çünki dünyanın heç bir yerində ana torpaqdan ayrı salınan və nəqliyyat əlaqələri məhdud olan bir məkanda inkişaf meyilləri, ümumiyyətlə, nəzərə çarpmayıb və ya davamlı xarakter almayıb. Bu baxımdan blokada vəziyyətində olsa da, inkişaf edən muxtar respublikanın nümunəsi haqlı olaraq sosial-iqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli adlandırılır. Muxtar respublikada bütün bunlara ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi, Azərbaycan Prezidentinin böyük diqqət və qayğısı, sosial-iqtisadi inkişafla bağlı qəbul edilmiş Dövlət proqramlarının dəqiqliklə icrası, islahatların günün tələbləri səviyyəsində aparılması, yurda, xalqa məhəbbətlə, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqətlə həyata keçirilən işlər nəticəsində nail olunub. Uzun müddətə hesablanmış inkişaf strategiyasının reallaşdırılması pandemiya dövründə də Naxçıvanın yüksəliş və tərəqqi dövrünü yaşamasına şərait yaradıb. Bu gün muxtar respublikanın hər bir yaşayış məntəqəsində genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılır, şəhər və rayon mərkəzləri müasir görkəm alır.

Ardını oxu...

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə istər sosial-iqtisadi, istərsə də mədəni sahələrdə sürətlə inkişaf edir, çiçəklənir. Muxtar respublikada mövcud resurslardan istifadə olunmaqla istehsal potensialı hərəkətə gətirilir, davamlı quruculuq işləri aparılır, sosial məsələlərin səmərəli həlli, əhalinin güzəranının layiqincə yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər uğurla həyata keçirilir. Ötən ayın ümumi mənzərəsinə nəzər yetirdikdə bir daha şahidi oluruq ki, Naxçıvanda maliyyə və iqtisadi sahələrdə şəffaflığın tam təmin edilməsi, büdcəyə qənaət, iqtisadi sahə ilə yanaşı, idarəetmədə də aparılan islahatlar sosial və iqtisadi, həmçinin ekoloji baxımdan çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin həllinə imkan verir. Ötən ay həm də ordu quruculuğuna əhəmiyyətli töhfə verən kadr hazırlığı, inkişafın, artan məskunlaşmanın göstəricisi olan əlamətdar hadisələrlə yaddaqalan olub. İyun ayında nəqliyyat sektorunun maddi-texniki təminatı, ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı təmini üçün gələcəyə hesablanmış önəmli addımlar atılıb, qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib.

Ulu Öndərimizin siyasi xəttinə sarsılmaz sədaqət yeni-yeni uğurlara yol açır

Muxtar respublikada əldə edilən bütün nailiyyətlərin əsasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin inkişaf konsepsiyasının uğurla reallaşdırılması amili dayanır. Böyük tarixi reallıqdır ki, Ulu Öndərin xalqımızın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsi ölkəmizin, o cümlədən muxtar respublikamızın iqtisadiyyatının dinamik inkişafına təkan verib. 9 iyun 1993-cü il isə yüksəlişimizə, milli dövlətçiliyimizin nicatına doğru uğurlu addımın atıldığı gün kimi tarixə düşüb. Həmin günlərdə biz müstəqilliyin itirilməsi, ölkəmizin parçalanması kimi təhlükələrlə, vətəndaş müharibəsi kimi ağır fəsadlar törədəcək proseslərlə üz-üzə qalmışdıq. Xalqımız köməksiz, dövlətimiz isə gücsüz idi. Amma Ulu Tanrı insanlara həmişə nicat yolu göstərən, ümid işığı bəxş edəndir. Dövlətimizin nicat yolu ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gəlməsində, xalqımızın ümid yeri isə o böyük insanın siyasi dühasında, liderlik məharətində, dövlətçilik təcrübəsində, şəxsi keyfiyyətlərində idi. Buna görə də həmin tarix həmişə yaddaşlarımızda yaşayır, həmişə xatırlanır.

Ardını oxu...

Əldə olunan nailiyyətlər Vətənə və xalqa xidmət nümunəsidir

Son proseslər bir daha təsdiq etdi ki, müasir dövrdə müxtəlif istiqamətlər üzrə uzunmüddətli təhlükəsizlik perspektivləri nəzərə alınaraq inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi dövlətlərin gələcək taleyini həll edən əsas amillər sırasındadır. Bu mənada qürurla deyə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin böyük diqqət və qayğısı sayəsində ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələr üzrə ümumi vəziyyəti xarakterizə edən müsbət göstəricilər dünya müstəvisində baş verən proseslər kontekstində kifayət qədər yüksəkdir. Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərdiyi yolla qətiyyətlə irəliləyən, onun istəklərini, arzularını, gələcək haqda planlarını yerinə yetirən Naxçıvanda əldə olunan nailiyyətlər Vətənə və xalqa xidmət nümunəsidir. Çünki dövlətə, dövlətçiliyimizə, yurda, elə-obaya, torpağa sıx bağlı olan naxçıvanlılar üç tərəfdən düşmən əhatəsində, blokadada yaşayan bir diyarın iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, incəsənətini, təhsilini, səhiyyəsini və digər əhəmiyyətli sahələrini inkişaf etdirməklə mümkün olmayanı reallaşdırıblar. Ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyinin təmin olunması iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafına, ən əsası isə makroiqtisadi göstəricilərin artmasına səbəb olub. Ötən müddətdə muxtar respublikada tətbiq edilən yeniliklər, insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, tarixi keçmişimizə, böyük gələcəyimizə göstərilən diqqət və qayğı, dövrün tələblərinə həmahəng olan məqsədyönlü işlər uğurların zəmanətinə çevrilib.

Ardını oxu...

El arasında “uşqun” və ya “qabalaq” adlandırılan bitkinin elmi adı qarağat rəvəndidir (Rheum ribes L.).

Uşqun daha çox Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad, Culfa və Şahbuz rayonlarının dağlıq ərazilərində bitir.

Hələ beş min il bundan əvvəl Çin tarixi mənbələrində bu bitkinin kökündən müalicə məqsədləri üçün istifadə olunması haqqında məlumatlara rast gəlinib. Uşqun qədim zamanlardan Ərəbistan və İranda da qida və dərman bitkisi kimi istifadə edilib.

Ardını oxu...

  

Muxtar respublikanın Ordubad rayonu zəngin memarlıq nümunələrinə malikdir. Onlardan biri də Ordubad şəhərində yerləşən Cümə məscididir.

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin tapşırığına əsasən hazırda bərpa işlərinin aparıldığı məscid özünün tarixiliyi ilə diqqəti cəlb edir.

Ardını oxu...

  

Azərbaycanın ən qədim yaşayış və mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan diyarı xalqımızın tarixi keçmişini parlaq şəkildə əks etdirən qədim abidələr, yaşayış yerləri, möhtəşəm qalalar, qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəllərlə zəngindir. Gəmiqaya daşları üzərində yazılmış piktoqrafik yazılar, Kolanı nekropolundan tapılmış Günəş Allahının sxematik təsviri, arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan maddi mədəniyyət nümunələri, daş alətlər, monoxrom və polixrom boyalı gildən hazırlanmış saxsı qablar bunu bir daha təsdiqləyir. Bu mənada Naxçıvanın minillik tarixinin şahidi olan Gəmiqaya abidəsi daha çox diqqəti cəlb edir.

Ardını oxu...

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və uzunmüddətli dövrə hesablanmış inkişaf strategiyasına əsaslanan sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti yeni mərhələdə müvəffəqiyyətlə davam etdirilir, qədim diyarın davamlı yüksəlişi uğurla təmin olunur. Yeni tələblərin, hədəflərin, yeni çağırışların reallaşdırılmasının vacib olduğu müasir dövrdə həm də innovasiyalılıq və rəqəmsal strategiyanın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə alınaraq bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Blokada vəziyyətinin yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq iqtisadi artımın yüksək sürətinin təmin edilməsi, sahibkarlığın inkişafına dəstək verilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, sosial xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, əhalinin sosial rifah səviyyəsinin daim yüksəldilməsi diqqətdə saxlanılır. 

Ardını oxu...

Ulu Öndərimizin əsasını qoyduğu strateji inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılması uğurlara yol açır

  

Muxtar respublikada ulu öndərimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu strateji inkişaf konsepsiyasının layiqincə davam etdirilməsinin nəticəsində ciddi institusional islahatlar aparılıb, tərəqqiyə, sabitliyə, yüksək rifaha nail olan müasir Naxçıvan yaradılıb. Bu gün Ümummilli Liderimizin siyasi məktəbinin layiqli məzunlarının müdrik, uzaqgörən, innovativ siyasəti qədim diyarı daha böyük uğurlara aparır. Ona görə də sakinlər əmindirlər ki, bu il muxtar respublika yeni mərhələdə inkişaf edəcək, quruculuq salnaməsinə yeni-yeni parlaq səhifələr yazılacaqdır. Naxçıvan məhz belə bir yüksək əhval-ruhiyyə ilə 2020-ci ili qarşılayıb. Yanvarın 1-də Naxçıvan şəhərində yeni ilin gəlişi münasibətilə keçirilən bayram şənliyində bu ab-hava aydın şəkildə hiss edilirdi. 

Ardını oxu...

Ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında ulu öndərimiz Heydər Əliyevin strateji kursuna əsaslanan praqmatik siyasətin reallaşdırılması iqtisadi yüksəlişin davamlı xarakter almasına yol açıb, yüksək meyarlara cavab verən gələcəyin təmin edilməsi istiqamətində möhkəm sosial-iqtisadi baza formalaşdırıb. Dövlət başçısının müəyyən etdiyi “Güclü dövlət, yüksək rifah” strategiyası qədim diyarda əməli işdə nümunəvi şəkildə özünü göstərir. Hər bir sakinin rifah halının, yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, muxtar respublikanın hər bir bölgəsinin potensialından tam və səmərəli istifadə olunması, inkişafının tarazlaşdırılması, sahibkarlara dəstək verilməsi və çoxsaylı yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması istiqamətində ciddi siyasi iradə və qətiyyət nümayiş etdirilir. Bu baxımdan muxtariyyətinin ­95-ci ildönümünü qeyd edən Naxçıvan həm də “Ailə təsərrüfatları ili” kimi uğurlarla tarixiləşən 2019-cu ili böyük nailiyyətlərlə başa vurub. Ötən ilin mühüm əhəmiyyəti ilə seçilən tədbirlərinə diqqət yetirsək bir daha bunun şahidi olarıq. 

Ardını oxu...

  

Təbiətin və insan əlinin yaratdığı möcüzə

Təbii-coğrafi baxımdan əlverişli mövqedə yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar var. Muxtar respublikanın rəngarəng landşaftı, fauna və florası, mineral bulaqları, müalicə mərkəzləri, qədim tarixi, mədəniyyət və təbiət abidələri, mövcud sabitlik, ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları və müasir infrastruktura malik olan yaşayış məntəqələri burada turizmin bir çox növünün inkişafına zəmin yaradır. 200-dən çox mineral su bulağı, 400-ə qədər böyük və kiçik çayı olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycanın nadir fauna və florası məskunlaşıb. Bu da qədim diyarın turizm potensialının artmasına öz töhfəsini verir.

Ardını oxu...

Azərbaycan xalqının dünyaya bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi, xalqını böyük xalqların, dövlətini böyük dövlətlərin cərgəsinə çıxaran müdrik rəhbər, ümummilli lider Heydər Əliyev böyük mütəfəkkirlərin, sərkərdələrin, dahilərin yurdu olan Naxçıvanın yetişdirdiyi şəxsiyyətlərin fövqündə dayanan əvəzolunmaz Liderdir. Ulu Öndər öz həyatının bütün dövrlərində xalqı və dövləti üçün xidmət göstərməyi ömrünün başlıca qayəsi hesab edib, Vətənə, xalqa sədaqətlə və yorulmaz xidmətin müstəsna nümunəsini yaradıb. 1969-cu ildə Azərbaycan böhranlı günlərini yaşayanda, 1993-cü ildə dövlət müstəqilliyimiz məhvə sürüklənəndə dahi siyasətçi Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə Azərbaycanı bütün sınaqlardan qətiyyətlə çıxarmaqla yanaşı, onun inkişafını, yüksəlişini də təmin edib.

Ardını oxu...

ARXİV

Oktyabr 2020
Be Ça Ç Ca C Ş B
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR