1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası üzrə:
- Kafedra müdiri – 1 yer.
2. Pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə:
- Kafedra müdiri – 1 yer.
- Dosent – 1 yer.
3. Xarici dillər kafedrası üzrə:
- Kafedra müdiri – 1 yer.
- Baş müəllim (İngilis dili) – 1 yer.
4. Humanitar elmlər kafedrası üzrə:
- Kafedra müdiri – 1 yer.
5. Təbiət elmləri kafedrası üzrə:
- Kafedra müdiri – 1 yer.
6. İqtisadiyyat kafedrası üzrə:
- Kafedra müdiri – 1 yer.
Sənədlər bu elan qəzetdə dərc edildiyi gündən bir ay müddətinə təqdim edilə bilər.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq olaraq, rektorun adına ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərməlidirlər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi, Naxçıvan Özəl Universiteti

Telefon: 545-07-45, Rektorluq