Dekan vəzifəsini tutmaq üçün

1.Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq

Kafedralar üzrə kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün

1.Musiqişünaslıq və metodika
2.Fortepiano
3.Riyazi analiz
4.Şərq dilləri və ədəbiyyatı

Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

1. Kimya-professor – 1 yer
2. Kitabxanaçılıq – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
3. Xalq çalğı alətləri – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)

4. İnformatika-müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
5. Meliorasiya və STTM – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
6. Memarlıq – müəllim – 1 yer
7. Nəqliyyat mühəndisliyi – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
8. Hüquq fənləri – müəllim – 2 yer
9. İngilis dili və onun tədrisi metodikası – müəllim – 2 yer
10. Ümumi riyaziyyat – müəllim – 1 yer (0,5 ştat); baş müəllim – 1 yer
11. Tibbi klinik fənlər – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
12. Pedaqogika və psixologiya – müəllim – 1 yer
13. Musiqi təlimi – dosent – 1 yer; müəllim – 1 yer
14. İqtisadiyyat – müəllim – 1 yer (0,5 ştat); müəllim – 1 yer
15. Bəstəkarlıq – müəllim – 1 yer
16. Mühasibat uçotu və maliyyə – müəllim – 1 yer
17. Əczaçılıq və stomatologiya – müəllim – 1 yer (0,5 ştat); baş müəllim – 2 yer
18. Şərq dilləri və ədəbiyyatı – müəllim – 1 yer
19. Bələdiyyə və turizm – müəllim – 1 yer
20. Arxiv işi, muzeyşünaslıq və abidələrin qorunması – dosent – 1 yer; baş müəllim – 1 yer
21. Təməl tibb fənləri – dosent – 1 yer
22. Fəlsəfə və sosial iş – baş müəllim – 1 yer
23. Coğrafiya – dosent – 1 yer
24. Fizika və energetika – baş müəllim – 1 yer
25. Botanika – dosent – 2 yer
26. Ümumi təbabət və gigiyena – baş müəllim – 1 yer
27. Orkestr alətləri və dirijorluq – professor – 1 yer
Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi.
Telefon: (036)545-23-66/10-01