Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 dekabr tarixli 870 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən aparılır. Doktoranturaya ali təhsili olan (ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul olunurlar.

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya büdcə hesabına, qiyabi şöbəyə

German dilləri –1 yer
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası –1 yer
Sosial fəlsəfə – 1 yer

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya ödənişli əsaslarla, qiyabi şöbəyə

Qeyri-üzvi kimya –1 yer
German dilləri –1 yer
Azərbaycan ədəbiyyatı – 1 yer
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası –1 yer

 Dissertanturaya büdcə hesabına

Analiz və funksional analiz – 1yer
Yarımkeçiricilər fizikası – 1 yer
Fiziki kimya – 1 yer
Zoologiya –1 yer
Mikrobiologiya – 1yer
Botanika – 1yer (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu üçün məqsədli yer)
Parazitologiya –1 yer
Kompüter qurğuları və texnologiyası – 1yer
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi –1 yer
Mühasibat uçotu – 1 yer
German dilləri – 1 yer
Jurnalistika – 1 yer
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası – 1 yer
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi – 2 yer (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu üçün 1 məqsədli yer)
Musiqi sənəti – 1 yer
Sosial fəlsəfə – 1 yer

Dissertanturaya ödənişli əsaslarla

Astrofizika və ulduz astronomiyası – 1 yer
Qeyri-üzvi kimya –1 yer
Ekologiya – 1 yer
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi –1 yer
İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi – 1 yer
Ümumi iqtisadiyyat – 1 yer
Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 1 yer
Dil nəzəriyyəsi – 1 yer
Azərbaycan dili – 1 yer
German dilləri – 1 yer
Azərbaycan ədəbiyyatı – 1yer
Dünya ədəbiyyatı – 1 yer
Folklorşünaslıq – 1 yer
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası – 1 yer
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi – 1yer
Pedaqoji psixologiya – 1 yer
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il, qiyabi 4 il, dissertantlıq yolu ilə 4 ildir.
Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:
- Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektorunun adına ərizə;
- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;
- tərcümeyi-hal;
- iş yerindən xasiyyətnamə;
- 3 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
- iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;
- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;
- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər ixtisas fənnindən, xarici dildən və fəlsəfədən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər.

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertanturaya büdcə hesabına

Azərbaycan dili – 2 yer (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu üçün 1 məqsədli yer)
İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi – 1 yer

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertanturaya ödənişli əsaslarla

Azərbaycan dili – 1 yer
Ümumi iqtisadiyyat – 1 yer
Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya seçdikləri sahədə elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyəti olan, fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmağa qadir və fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul edilirlər.
Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 4 il, qiyabi 5 il, dissertantlıq yolu ilə 5 ildir.
Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:
- Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektorunun adına ərizə;
- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;
- tərcümeyi-hal;
- 3 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
- iş yerindən xasiyyətnamə;
- əmək kitabçasından çıxarış;
- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;
- Fəlsəfə doktoru və ya elmlər namizədi elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Doktoranturaya sənədlər 2017-ci il 27 dekabr -15 yanvar 2018-ci il tarixlərdə qəbul edilir.
Qəbul imtahanları 2018-ci il 16 yanvar-30 yanvar tarixlərdə keçiriləcəkdir.
(Şənbə və bazar günləri sənədlər qəbul olunmur.)