1. Pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə:
- Baş müəllim – 1 yer (tam ştat)
- Müəllim – 1 yer (tam ştat)
2. Dillər və ədəbiyyat kafedrası üzrə:
- Professor – 1 yer (0,5 ştat) - filologiya üzrə elmlər doktoru
- Dosent – 2 yer (0,5 ştat) - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

- Müəllim – 1 yer (tam ştat)
3. Ali riyaziyyat və informatika kafedrası üzrə:
- Professor – 1 yer (0,5 ştat) - riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
- Baş müəllim – 1 yer (tam ştat)
- Baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
- Müəllim – 1 yer (tam ştat)
- Müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
4. Humanitar və təsviri incəsənət kafedrası üzrə:
- Professor – 1 yer (0,5 ştat) - iqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru
- Müəllim – 1 yer (tam ştat)
5. Ümumi fənlər kafedrası üzrə:
- Baş müəllim – 2 yer (tam ştat)
- Müəllim – 2 yer (0,5 ştat)
Sənədlər bu elan qəzetdə dərc edildiyi gündən bir ay müddətinə təqdim edilir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun adına ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərməlidirlər.

* * *

1. Ümumi fənlər kafedrasının müdiri – 1 yer (tam ştat) - fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli 5/5 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları”na əsasən müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində qəbul edilir. Sənədləri rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərmək olar.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri,
Heydər Əliyev prospekti 1.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, telefon: 545-32-02
Rektorluq