Kafedralar üzrə kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
1. İnformatika
2. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi

Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün

1. İngilis dili və tərcümə – müəllim – 1 yer
2. Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları – baş müəllim – 2 yer
3. Əczaçılıq və stomatologiya – baş müəllim – 1 yer
4. Beynəlxalq münasibətlər – baş müəllim – 1 yer
5. Ümumi təbabət və gigiyena – baş müəllim – 1 yer (0.5 ştat)

6. Bədən tərbiyəsi və idman – dosent – 1 yer
7. Orkestr alətləri və dirijorluq – dosent – 1 yer
8. Jurnalistika və kitabxanaçılıq – dosent – 1 yer
9. Azərbaycan dili və ədəbiyyat – dosent – 1 yer
10. Musiqi təlimi – baş müəllim – 1 yer
11. Zoologiya – dosent – 1 yer, baş müəllim – 1 yer (0.5 ştat)
12. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi – dosent – 1 yer
13. Botanika – dosent – 1 yer
14. Baytarlıq təbabəti – dosent – 1 yer
15. Kimya – dosent – 2 yer
16. Roman-German dilləri –dosent – 1 yer
17. Ümumi nəzəri fizika – dosent – 1 yer
18. Mühasibat uçotu – dosent – 1 yer, professor – 1 yer
Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi
Telefon: (036)545-23-66/10-01