Fakültə üzrə dekan vəzifəsini tutmaq üçün
1. Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsi
Kafedralar üzrə kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
1. Təsviri incəsənət
2. Təməl tibb fənləri
Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün

1. İngilis dili və tərcümə – baş müəllim – 1 yer
2. İngilis dili və metodika – müəllim – 1 yer
3. Beynəlxalq münasibətlər – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), müəllim – 1 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat)
4. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı – baş müəllim – 1 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat)
5. Jurnalistika və kitabxanaçılıq– baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim – 1 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat), dosent –1 yer
6. Ümumi tarix – dosent –2 yer
7. Azərbaycan tarixi – müəllim – 1 yer, baş müəllim – 1 yer, dosent –1 yer
8. Botanika – müəllim – 1 yer, professor – 1 yer (0,5 ştat)
9. Kimya – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
10. Coğrafiya – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim – 3 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat)
11. Zoologiya – professor – 1 yer (0,5 ştat)
12. Hüquq fənləri – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), müəllim – 2 yer, baş müəllim – 2 yer
13. Fəlsəfə və sosial iş – müəllim – 1 yer, baş müəllim – 2 yer
14. Musiqi təlimi – müəllim – 2 yer , baş müəllim- 2 yer, dosent – 1 yer (0,5 ştat)
15. Xalq çalğı alətləri – müəllim – 1 yer, baş müəllim – 1 yer
16. Təsviri incəsənət – baş müəllim – 1 yer
17. Orkestr alətləri və dirijorluq – müəllim – 2 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat)
18. Teatr və mədəniyyətşünaslıq – baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
19. Fortepiano – baş müəllim – 1 yer
20. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə – dosent – 1 yer
21. Bədən tərbiyəsi və idman – dosent –1 yer (0,5 ştat), dosent –2 yer
22. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi – dosent –1 yer (0,5 ştat)
23. Pedaqogika və psixologiya – baş müəllim – 1 yer
24. İqtisadiyyat – baş müəllim – 1 yer
25. Mühasibat uçotu və maliyyə – baş müəllim – 1 yer
26. Dünya iqtisadiyyatı – baş müəllim – 1 yer
27. Ümumi və nəzəri fizika – baş müəllim – 1 yer
28. İnformatika – müəllim – 2 yer
29. Ümumi riyaziyyat – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), dosent – 1 yer
30. Təməl tibb fənləri – müəllim – 1 yer
31. Meliorasiya və STTM – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), müəllim – 2 yer
32. Rabitə və nəqliyyat mühəndisliyi – baş müəllim – 2 yer, dosent – 2 yer (0,5 ştat)
33. Ümumi təbabət və gigiyena –baş müəllim – 2 yer
34. Memarlıq – baş müəllim –1 yer
35. Energetika mühəndisliyi – dosent –1 yer

Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri,
Universitet şəhərciyi.
Telefon: (036)545-23-66/10-01