Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu üzrə:
Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi
Şöbə müdiri – 1 yer
Etnoqrafiya şöbəsi
Şöbə müdiri – 1 yer
Təbii Ehtiyatlar İnstitutu üzrə:

Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri – 1 yer
Sorbsiya prosesləri laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri – 1 yer
Avtomatlaşdırma və seysmologiya laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri – 1 yer
Bioresurslar İnstitutu üzrə:
Dənli, taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri – 1 yer
Müsabiqədə yerlərə uyğun olaraq, elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları iştirak edə bilərlər.
Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq, elan dərc edilən gündən etibarən bir ay müddətində aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.

Az – 7000, Naxçıvan şəhəri,
Heydər Əliyev prospekti 76.
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təhsil və kadrlar şöbəsi
Telefon: 545-16-80; 544-65-97