Tarix: 6 fevral 2013-ci il
Kredit nömrəsi və adı: 2842-AZE “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Pro­qramı – Layihə 2”
Müqavilənin nömrəsi və adı: MFF-033-T2-ICB-1.06 Naxçıvan şəhərində Çirkab Su Təmizləyici Qurğunun Tikintisi, (Beynəlxalq Rəqabətli Tender)
Təkliflərin son təqdimetmə tarixi: 27 mart 2013-cü il saat 1000 (Bakı vaxtı ilə)
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti (bundan sonra “Borcalan” olaraq adlandırılacaq) “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Proqramı – Layihə 2”-nin icrası üçün xərclərin ödənilməsi məqsədilə Asiya İnkişaf Bankından (AİB) kredit almışdır. Bu kreditin bir hissəsi yuxarıda adı çəkilən müqavilə üzrə ödənişlər üçün istifadə olunacaqdır. Tenderdə AİB üçün məqbul ölkələr iştirak edə bilərlər. “Məqbul/qeyri-məqbul” əsaslı ixtisas uyğunluğu şərtləri 3-cü bölmədə “Tender sənədlərinin qiymətləndirilməsi və ixtisas uyğunluğu kriteriyası” başlığı altında göstərilib.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi (DMSTK), “Sifarişçi” Naxçıvan Şəhər Çirkab Su Təmizləyici Qurğunun Tikintisi üçün aşağıdakı işlər daxil olmaqla, münasib ölkələrdən olan iddiaçıları tenderə dəvət edir.
3. İnzibati və informasiya binasından, filtr kanalından, qum kamerasından, stabilləşdirici hovuzdan, anaeroib və aeroib anoksik çənlərdən, MBR (Membran Bioreaktor) sistemi və lazımi avadanlıqlardan, generator və transformator binasından, tullantı çənindən və tullantıların qurudulması qurğusundan, xlorlama qurğusundan, SCADA (məlumatın toplanması və nəzarət) sistemindən, klapan kameralarından, asfalt yoldan, sahə işlərindən və sair ibarət, orta sərfiyyatı 1327m3/saat, pik saatlarında isə 700 l/san olan Çirkab Su Təmizləyici Qurğunun tikintisi.
Nəzərdə tutulan icra müddəti 548 gündür.
4. Yuxarıda qeyd edilən işlərin hamısı çertyoj və spesifikasiyada göstərilənlərə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. İddiaçı ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu tender sənədlərinin “İşverənin Tələbləri” hissəsinin 6-cı bölməsinə baxmalıdır.
5. Əlavə məlumat əldə etmək və tender sənədlərini nəzərdən keçirmək üçün iddiaçılar aşağıda göstərilən ünvanla əlaqə saxlaya bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: İbrahim Məmmədov
Layihə İdarəetmə Qrupunun direktoru
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meli­orasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi (birinci mərtəbə, iclas zalı)
Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi,
Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Telefon: (+99436) 545-26-18
Faks: (+99436) 545-30-67
Elektron ünvan: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

6. Tender sənədlərini ingilis dilində əldə etmək üçün münasib iddiaçılar:
• Naxçıvan şəhərində Çirkab Su Təmizləyici Qurğunun tikintisinin tender sənədlərini əldə etmək üçün yazılı olaraq yuxarıdakı ünvana müraciət edə bilərlər;
• 200 manat və ya 250 ABŞ dolları məbləğində geri qaytarılmayan vəsaiti aşağıdakı hesab nömrəsinə köçürməlidir. İtki və ya gec çatdırılma halları üçün heç bir öhdəlik daşınmır;
• tender sənədlərini xarici ölkələr kuryer poçt vasitəsi ilə əldə etmək üçün əlavə olaraq 100 manat və ya 125 ABŞ dollarını aşağıdakı hesab nömrəsinə köçürməlidir. İtki və ya gec çatdırılma halları üçün heç bir öhdəlik daşınmır;
• tender sənədlərini kuryer poçt və yaxud nümayəndəniz vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz;
• geri ödənilməyən məbləğin ödənildiyinə dair qəbz və məktub təqdim edildikdən sonra iddiaçılar tender sənədlərini DMSTK ofisindən əldə edə bilərlər. Alternativ olaraq, yazılı müraciət və ödənişdən sonra DMSTK tender sənədlərini kuryer poçtla maraqlı iddiaçılara göndərəcək. Sənədlərin gec çatdırılması və ya itməsi halları üçün heç bir öhdə­lik daşınmır.

Benefisiarın adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi (DMSTK)
VÖEN: 0200022991
Benefisiarın Bankı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi
Kod: 502906
VÖEN: 0200087741
Müxbir hesab No:
AZ88NABZ01451700000000012944
SWIFT Kod: NABZAZ2C
Manat ilə hesab No:
AZ95NABZ12360150000000026944
ABŞ dolları ilə hesab No:
AZ91NABZ12360250000000001840

7. Zəhmət olmasa, ingilis dilində olan tender təkliflərinizi (Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə birlikdə təqdim edilsə, daha yaxşı olar) yuxarıdakı ünvana çatdırın:
• son tarix olan: 27 mart 2013-cü il, Bakı vaxtı ilə saat 1000-da və yaxud bu tarixdən əvvəl;
• tender sənədində göstərildiyi kimi, tender zəmanəti ilə birlikdə çatdırın;
• Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş tender təkliflərinə əlavə üstünlük verilmir.
8. Tender təklifləri təyin olunmuş son tarix tamamlandıqdan dərhal sonra iddiaçıların iştirak etmək istəyən nümayəndələri ilə birlikdə Tender Komissiyası tərəfindən açılacaq.
9. Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı AİB-in yerli şirkətlərə üstünlük mexanizmi tədbiq edilməyəcəkdir.

Invitation for bids

Date: 6 February 2013
Loan No. and Title: 2842-AZE: Water Supply and Sanitation Investment Program – Project 2
Contract No. and Title: MFF-033- T2-ICB-1.06: Construction of Nakhchivan City Wastewater Treatment Plant (International Competitive Bidding)
Deadline for Submission of Bids: 27 March 2013, 1000 A.M. Baku Time
1. The Republic of Azerbaijan received a loan from the Asian Development Bank (ADB) towards the cost of the Water Supply and Sanitation Investment Program – Project 2. Part of this loan will be used for payments under the above mentioned contract. Bidding is open to the bidders from eligible source countries of the ADB. Qualifying requirements for assessment on a "Pass/Fail" basis are stipulated in Section 3, Evaluation and Qualification Criteria of the bidding document.
2. The State Amelioration and Water Management Committee (SAWMC) of the Nakhchivan Autonomous Republic - The Employer invites sealed bids from eligible bidders for the Construction of Nakhchivan City Wastewater Treatment Plant, consisting of, but not limited to the followings.
3. Construction of a Waste Water Treatment Plant consisting of administration and information buildings, screen channel, grit chamber, stabilization basins, anaerobic and aerobic/anoxic tanks, MBR system building and related equipments, generator and transformer buildings, sludge tank and sludge dewatering unit, chlorination unit, SCADA system, valve chambers, asphalt roads, site works, etc. Average capacity of the waste water treatment plant will be 1327 m3/h, and in peak - hours it will be 700 l/sec.
The estimated implementation period is 548 days.
4. All the works described above must be imlemented as shown in the drawings and specifications. For further information the bidders should refer to the details indicated in Section 6, Employer’s Requirement of the bidding document.
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, bidders should contact:

Mr. Ibrahim Mammadov, Director of Project Management Unit (PMU)
State Amelioration and Water Management Committee (ground floor, meeting room), Nakhchivan AR
Khatai district, Nakhchivan The Republic of Azerbaijan, Nakhchivan Autonomous Republic
Telephone: (+99436) 545-26-18
Facsimile number: (+99436) 545-30-67
Electronic mail address:
Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

6. To purchase the bidding documents in English, eligible bidders should:
• write to the above address requesting the bidding documents for Construction of Nakhchivan City Wastewater Treatment Plant;
• pay a non-refundable fee of 200 Manats or $250 USD by direct deposit to the Account No. mentioned below. No liability will be accepted for loss or late delivery;
• you may receive the bidding document by courier post or by your representative;
• the bidding document will be sent via courier post for an additional fee of 100 Manats or $125 USD for overseas delivery. No liability will be accepted for loss or late delivery;
• upon receipt of appropriate evidence of payment of the non refundable fee, the bidders may receive the bidding documents from the SAWMC office. Alternatively, SAWMC will dispatch the bidding documents to the interested bidders after receiving their appeal in written form and evidence of payment.

Beneficiary’s Name: State Amelioration and Water Management Committee (SAWMC), Nakhchivan AR
TAX ID: 0200022991
Beneficiary’s Bank: Nakhchivan Office of the Central Bank of Azerbaijan Republic
Code: 502906
TAX ID: 0200087741
Correspondent Acc No:
AZ88NABZ01451700000000012944
SWIFT Code: NABZAZ2C
Manat account No:
AZ95NABZ12360150000000026944
USD account No:
AZ91NABZ12360250000000001840

7. Please deliver your bid in English language (preferable with Azeri translation) to the address above:
• on or before the deadline 27 March 2013 at 1000 AM (Baku Time);
• together with a Bid Security as specified in the bidding document;
• there is no extra superiority for the bids translated into Azeri.
8. Bids will be opened immediately after the deadline in the presence of bidders’ representatives who choose to attend.
9. When comparing Bids, ADB's Domestic Preference Scheme will not be applied.