Naxçıvan şəhəri, Xətai küçəsi 6-da yerləşən “Xidmət” ATSC-nin inzibati binasında 15 may 2015-ci il tarixdə saat 1100-də səhmdarların ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. Yığıncağın gündəliyində aşağıdaki məsələlər durur:
1. Səhmdarların ümumi yığıncağının reqlamentinin təsdiqi.
2. Cəmiyyətin 2014-cü ildə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair idarə heyəti sədrinin hesabatı.
3. 2015-ci ildə cəmiyyətin fəaliyyət proqramına baxılması.
4. Sair məsələlər.

İdarə heyəti