Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Fakültə dekanı vəzifəsini tutmaq üçün
1. İqtisad fakültəsi
Kafedralar üzrə kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
1. Botanika
2. Ümumi tarix
3. Təməl – tibb fənləri
Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün

1. Azərbaycan tarixi – professor – 1 yer (0,5 ştat) 
2. Azərbaycan ədəbiyyatı – professor – 1 yer (0,5 ştat); professor – 1 yer; dosent – 1 yer
3. Azərbaycan dilçiliyi – dosent – 1 yer
4. Dünya iqtisadiyyatı – dosent – 1 yer (0,5 ştat)
5. Mühasibat uçotu və maliyyə – professor – 1 yer; dosent – 1 yer
6. Hüquq fənləri – dosent – 1 yer
7. Fizika və energetika – baş müəllim – 1 yer
8. Pediatriya – baş müəllim – 1 yer
9. Ümumi təbabət və gigiyena – baş müəllim – 1 yer
10. İngilis dili – müəllim – 1 yer
11. Şərq dilləri və ədəbiyyatı – baş müəllim – 1 yer
12. Roman-german dilləri – dosent – 1 yer (0,5 ştat)
13. Memarlıq – dosent – 1 yer
14. Pedaqogika və psixologiya – dosent – 2 yer
15. Zoologiya – dosent – 2 yer; professor – 1 yer (0,5 ştat); baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
16. Ümumi nəzəri fizika – dosent – 1 yer
17. Kimya – dosent – 2 yer; professor – 1 yer (0,5 ştat)
18. Botanika – dosent – 1 yer (0,5 ştat); baş müəllim – 1 yer
19.Baytarlıq – dosent – 1 yer
20. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiyası – dosent – 1 yer; professor – 1 yer (0,5 ştat)
21. Xalq çalğı alətləri – dosent – 1 yer (0,5 ştat)
22. Orkestr alətləri – baş müəllim – 1 yer
23. Vokal və dirijorluq – baş müəllim – 3 yer; müəllim – 1 yer
24. Bəstəkarlıq – baş müəllim – 1 yer
25. Bədən tərbiyəsi və idman – baş müəllim – 2 yer
26. Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı – dosent – 1 yer
Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc edildiyi gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada qəbul olunur.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, universitet şəhərciyi,
Naxçıvan Dövlət Universiteti, telefon: 545-23-66
Rektorluq