AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Məmmədovanın “Tomsonit tipli seolitin alınma ­üsulu” ixtirası Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən keçirilən ixtiraçılıq sahəsində V respublika müsabiqəsinin diplom və mükafatına layiq görülüb.
Qeyd edək ki, dünyanın bir neçə ölkəsinin elm ocaqları ilə əməkdaşlıq edən Günel Məmmədova seolitin tədqiqi sahəsindəki xidmətlərinə görə Rusiya Federasiyasının Təbiətşünaslıq Akademiyasının professoru adına layiq görülüb. Onun Rusiyanın “Novıy Universitet” (“Yeni Universitet”) və “American Journal of Modern Physics” (“Müasir fizikanın Amerika jurnalı”) və “İnorganicchemistry” (“Qeyri­-üzvi kimya”) beynəlxalq jurnallarının redaksiya heyətinə üzv seçilib. Gənc alimin bir neçə məqaləsi ABŞ-ın nüfuzlu “Glass Physics and Chemistry” (“Şüşənin fizikası və kimyası”) jurnalında rus və ingilis dillərində işıq üzü görüb. Onun “Mürəkkəb alümosilikatlarda termal və hidrotermal çevrilmələr” və “Müxtəlif quruluş tipli seolitlərin hidrotermal sintezi” monoqrafiyaları Almaniyada Lambert Akademik Nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilib.
Günel Məmmədova seolitlər sahəsindəki nailiyyətlərinə və nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunmuş məqalələrinə görə bu günlərdə Beynəlxalq Seolit Assosiasiyasına da üzv seçilib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsi