Azərbaycanın təsəvvüf və təfsir alimləri arasında xüsusi yeri olan Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığına həsr edilən “Baba Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti” adlı kitab çap olunacaq.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat institutlarının və Əlyazmalar Fondunun elmi əməkdaşları uşaqlıq və gənclik illərini Naxçıvanda keçirən, İranda və Türkiyədə yaşayan, təsəvvüf və təfsir sahəsində əsərlərini də burada qələmə alan Baba Nemətullah Naxçıvaninin irsi ilə bağlı araşdırmalar aparıblar.
Bölmənin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən “Taleyi və sənəti” layihəsi çərçivəsində hazır­lanan kitabda Baba Nemətullah Naxçıvaninin yaradıcılığı ilə bağlı materiallar toplanılır. Nəşrdə elm xadimlərinin Naxçıvanda yetişən fəlsəfi məzmunlu məktəblərin nümayəndəsi olan Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığı ilə yanaşı, elmi fəaliyyəti, təsəvvüflə bağlı dərin düşüncələri, alimin qələmə aldığı fəlsəfi məzmunlu müxtəlif əsərlərinin tədqiqi ilə bağlı məqalələr də yer alacaq.
Qeyd edək ki, bölmədə sentyabr ayının 19-da “Baba Nemətullah Naxçıvani” mövzusunda elmi konfransın keçirilməsi də nəzərdə tutulub.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi