23 Sentyabr 2019, Bazar ertəsi

Məlum olduğu kimi, XI əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan və Anadoluda səlcuq türkləri fəthlərini genişləndirmiş, beləliklə, Ön Asiyada böyük Səlcuq dövləti qurulmuşdur. Məhz səlcuqlar dövründə Orta Asiya, Anadolu, Azərbaycan və Xorasanda xeyli sayda saray, məscid, mədrəsə, hamam, türbə, imarət, zaviyə, körpü, karvansara, xəstəxana inşa edilmiş və bunlar o dövrün memarlıq abidələri kimi özünəməxsus ortaq üsluba malik olmuşlar.
Türkiyə Cümhuriyyətinin qədim Konya şəhəri uzun müddət Anadolu səlcuqlularının paytaxtı olmuşdur. Səlcuq hökmdar­larından xüsusilə I Əlaəddin Keyqubad zamanında Anadoluya, əsasən, İran, Azərbaycan və Orta Asiyadan elm və sənət adamları gəlib yerləşmişlər. Bu dövrdə Cəlaləddin Ruminin atası şeyx Bahaəddin Vələdin Karamandan hökmdarın dəvəti ilə Konyaya gətirilməsi də təsadüfi olmamışdır. Həmin dəvət məktubunun arxiv materialları içərisindən aşkara çıxarılması dediklərimizi təsdiq edir. Həmçinin qaynaqlarda bu dövrdə digər türk ölkələrindən gəlib Anadoluda yaşayıb-yaratmış Hübeyş Tiflisi, Nəcməddin Naxçıvani, Əkmələddin Naxçıvani, Qəzənfər Təbrizi, Şəms Təbrizi, Hüsaməddin Çələbi kimi elm və mədəniyyət adamlarının adına tez-tez rast gəlirik. Bunlardan Nəcməddin Naxçıvani Konya Səlcuqlu dövlətində hökmdarın vəziri mərtəbəsinə qədər yüksəlmişdir.

Ardını oxu...

Müstəqil ali təhsil ocağı kimi fəaliyyətinin onuncu ilinə qədəm qoyan Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycanın, eləcə də qardaş Türkiyə Respublikasında fəaliyyət göstərən bir çox ali təhsil müəssisələri ilə qarşılıqlı əlaqələri mövcuddur.
Bu günlərdə Şimali Kipr Türk Respublikasının Şərqi Ağdəniz Universiteti ilə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu arasında müəllim və tələbə mübadiləsi, elmi araşdırmaların aparılması və bir çox məsələlər üzrə qarşılıqlı müqavilə imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən, hər iki ali təhsil müəssisəsi arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Bundan başqa, yeni pedaqoji üsulların və elmi axtarışların təqdimi istiqamətində müştərək tədbirlərin keçirilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Şərqi Ağdəniz Universitetində əldə edilən qabaqcıl təcrübədən faydalanmaqla cəmiyyət üçün yararlı, bilikli pedaqoji kadrların hazırlanması məqsədilə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasını da planlaşdırır.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
mətbuat xidməti

Naxçıvan Dövlət Universiteti tarixində ilk dəfə olaraq semestr imtahanlarının elektron test üsulu ilə keçirilməsinə başlanılmışdır. Bu istiqamətdə ciddi hazırlıq işləri aparılmış, elektron imtahan keçirilməsi üçün Memarlıq və mühəndislik fakültəsində Rabitə və informasiya texnologiyaları kafedrasının müəllimi Hüseyn Qasımovun rəhbərliyi ilə bir sıra üstünlüklərə malik yeni kompyuter proqramı hazırlanmışdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris və Elektron təhsil şöbələrinin təşkilatçılığı ilə imtahan keçirilməsi nəzərdə tutulan bütün fənlər üzrə test bankı yaradılaraq universitetin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Elektron imtahan qaydalarının mənimsənilməsi məqsədilə sınaq-test imtahanları keçirilmiş, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz olunmuş imtahan auditoriyaları hazırlanmışdır.
İmtahandan öncə universitetin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli bildirmişdir ki, semestr imtahanlarının elektron formada keçirilməsi təhsildə elektron vasitələrin, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron təhsilin həyata keçirilməsi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, Boloniya prosesinin tam tətbiqinə nail olmaq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Ardını oxu...

Müasir Azərbaycan ədəbi dili zəngin lüğət tərkibinə malik, inkişaf etmiş dillərdən biridir. Bu dilin lüğət tərkibinin böyük bir qatını onomastik leksika – xüsusi adlar silsiləsi təşkil edir. Onomastik leksika mənsub olduğu xalqın tarixini, milli yaddaşını, adət-ənənəsini əks etdirən əvəzsiz söz sərvətidir. Bu sərvətin öyrənilməsinə ötən əsrin 50-ci illərindən başlanılmış, dissertasiyalar müdafiə edilmiş, elmi əsərlər yazılmışdır. Lakin bu tədqiqatlar birtərəfli aparılmış, xüsusi adlarımızın linqvistik cəhətdən tədqiqinə meyil təsadüfi xarakter daşımışdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan dilinin bu sahəsinin regionlar üzrə müqayisəli şəkildə araşdırılmasına önəm verilmiş, aparılmış araşdırma və kameral təhlillər ictimaiyyətə çatdırılmışdır.

Bu günlərdə AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Adil Bağırovun “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuş “Onomologiya problemləri (II cild)” adlı monoqrafiyası dilçiliyin bu sahəsinə həsr olunmuş sanballı tədqiqat əsəridir. AMEA-nın müxbir üzvü, professor Tofiq Hacıyevin elmi redaktəsi, akademik İsmayıl Hacıyevin və AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əbülfəz Quliyevin rəyləri ilə elmi ictimaiyyətə və geniş oxucu kütləsinə təqdim olunan “Onomologiya problemləri” monoqrafiyasının II cildi yeddi bölmədən ibarətdir. Bu monoqrafiya bütün bölmələri əhatə edən və Azərbaycan dilçiliyi tarixində onomologiya elminin problemlərinə həsr olunmuş ilk əsərdir. Əsərin ən əsas məziyyətlərindən biri araşdırmaların, kameral təhlillərin və edilən müqayisələrin Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında aparılması, onomologiyanın elmi-nəzəri və praktik istiqamətdə öyrənilməsidir. İki cilddən ibarət olan tədqiqat əsərinin birinci cildi 2010-cu ildə nəşr olunmuşdur.

Ardını oxu...

Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Turist-Diyarşünaslıq və Ekoloji Tərbiyə mərkəzləri üçün yeni bina istifadəyə verilmişdir.
Dekabrın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri Əli Həsənov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Piri Nağıyev və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Səfərov binada yaradılan şəraitlə tanış olmuşlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri Əli Həsənov bildirmişdir ki, bu il oktyabrın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə muxtar respublikada təhsilin inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuş, Ali Məclisin Sədri tərəfindən məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və normal iş şəraitinin yaradılması barədə konkret tapşırıqlar verilmişdir. Bu gün istifadəyə verilən bina da müşavirədə verilən tapşırıqların icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan binada muxtar respublikanın iki böyük mək­təbdənkənar tərbiyə müəssisəsi fəaliyyət göstərəcəkdir.
Qeyd olunmuşdur ki, yenidən qurulan bina muxtar respublika Ali Məclisi Sədrinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı ərəfəsində muxtar respublikanın təhsil ictimaiyyətinə layiqli töhfəsidir.

Ardını oxu...

ARXİV

Sentyabr 2019
Be Ça Ç Ca C Ş B
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR