12 Dekabr 2019, Cümə axşamı

Ulu Naxçıvanımızın yetirdiyi məşhur ziyalılar sırasında Məhəmməd Tağı Sidqinin xüsusi mövqeyi vardır. Onun zəngin, çoxşaxəli yaradıcılığı, qaynar fəaliyyəti on doqquzuncu əsrin ikinci yarısı və iyirminci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda maarifin, ədəbiyyatın, filoloji fikrin, mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Mütəfəkkir şəxsiyyətin fəaliyyət dairəsində ədəbiyyat da geniş yer tutur. “Görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin 160 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 20 avqust 2014-cü il tarixli Sərəncamında qeyd olunduğu kimi: “Elmi-pedaqoji dəyərə malik yeddi dərsliyin müəllifi olan Məhəmməd Tağı Sidqi ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının və poeziyasının inkişafında mühüm xidmətlər göstərmiş, maarifçi-realist ədəbiyyatın yaradıcılarından biri kimi ədəbiyyat tariximizdə öz yerini tutmuşdur. Görkəmli pedaqoqun qələminin məhsulu olan uşaq nəsrinin ilk mükəmməl nümunələri, ədəbi-fəlsəfi traktat, poeziya və tərcümə materialları Azərbaycanda maarifçi ədəbiyyatın inkişafında mühüm rol oynamışdır”.

Ardını oxu...

“Hər bir ölkədə elmin, təhsilin, incəsənətin, mədəniyyətin inkişafında və təbliğində kitabın rolu əvəzsizdir. Kitab xalqın mənəvi sərvətidir. Bu sərvəti gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlayan, bəşəriyyətin sənəd yaddaşı sayılan kitabların və digər çap əsərlərinin, məlumat daşıyıcılarının istifadəsini təşkil edən kitabxanalar insanların intellektual və peşə səviyyəsinin yüksəlməsində, elmin və texnikanın tərəqqisində müstəsna rol oynayır. Bu baxımdan muxtar respublikamızda kitabxana işini tənzimləmək, onların fəaliyyətini müasir tələblər səviyyəsinə çatdırmaq, kitabların geniş təbliğini və bu sahədə xidməti işi genişləndirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilib”.
Bu fikirləri Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkında A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən “kitabxana günü” münasibətilə keçirilən növbəti “Oxu məni” adlı kitab sərgisində kitabxananın direktoru Kamal Axundov səsləndirib. Onun sözlərinə görə, sərgidə nümayiş etdirilən kitablardan 200-ü xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş kitablardan, digərləri isə Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcı­lığından bəhs edən əsərlərdən ibarətdir.
Sərgidə şəhər sakinləri və məktəblilər iştirak ediblər.

Xəbərlər şöbəsi

Saatsaz saatların qüsurlu hissələrini nəzərdən keçirən, nasazlıqları aşkar edib təmir edən və sazlayan şəxsdir. Bu peşənin nə zamandan yaranması haqqında dəqiq məlumat olmasa da, hər halda, saatların yaranması ilə eyni vaxta təsadüf etdiyini söyləmək olar. Əvvəllər saatsaz dükanları çox olardı. Xüsusilə bazarlarda belə köşklərə çox rast gəlmək mümkün idi. Ancaq son zamanlar sanki saatsaz qıtlığı yaranıb.

Bir zamanlar Naxçıvan şəhərinin mərkəzi küçələrində, bazarda və digər məişət avadanlıqları satılan ərazilərdə fəaliyyət göstərən bu cür təmir yerləri indi, demək olar ki, çox azdır. Hər halda bu, bazarın tələbindən irəli gəlir. Lakin bizim üçün əsas məsələ müasir dövrdə bu peşənin qarşılaşdığı çətinliklər, saatsazlığın maraqlı tərəfləri və nəhayət, bu sənətin necə yaşadılması haqqında məlumatlar əldə etməkdir. Elə buna görə də qərara gəldik ki, Naxçıvan şəhərində bu peşə ilə məşğul olan sənətkarlarla həmsöhbət olaq. Əslində, onların sayı indi elə də çox deyil; barmaqla sayılacaq qədərdir. Bizimsə həmsöhbətimiz ömrünün 40 ilini bu sənətə həsr etmiş, öz peşəsinə könüldən bağlanmış, həm də işinə elə saat kimi dəqiq yanaşan İlyas usta oldu. İlyas usta indi müştərilərini Naxçıvan şəhərinin Xətai küçəsində yerləşən balaca saat dükanında qarşılayır. Biz də onunla burada görüşürük. İçəriyə diqqət yetirdikdə saatsaz dükanına xas mənzərə diqqətdən yayınmır: masa üzərindəki qutularda sıra ilə düzülmüş ehtiyat hissələri, lampa, saat hissələrinin sökülüb-yığılmasında istifadə olunan müxtəlifölçülü alətlər, sıra ilə düzülmüş divar saatları və buranı heç zaman tərk etməyən saat səsləri. Söhbət zamanı onu da müşahidə edirik ki, İlyas usta həm də maraqlı həmsöhbətdir.

Ardını oxu...

1924-cü ildən başlayaraq tariximizin öyrənilməsi  və təbliğinə başlayan Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin uğurlu fəaliyyəti 1969-cu ildən sonrakı dövrə təsadüf edir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra muzeylərin inkişafı və onların nüfuzunun artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan muzeyləri, o cümlədən Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi nəinki mədəni xidmət ocaqları, həm də elmi-tədqiqat bazaları kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır, onların əlaqələri genişləndirilir. Həmin dövrdən etibarən Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin də fəaliyyətində bir çox yaddaqalan hadisələr və əlamətdar günlər baş verir. Bunlardan biri 1969-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu tərəfindən tariximizin elmi əsaslarla yenidən öyrənilməsi və tədqiq edilməsi ilə bağlı Naxçıvana ezam olunmuş elmi ekspedisiyanın Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində keçirdiyi elmi-nəzəri konfransdır. Həmin konfransda Naxçıvanın tarixi ilə bağlı maraqlı elmi məruzələr dinlənilmiş və müzakirələr keçirilmişdir.  

Ardını oxu...

Muğam Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığının və musiqi mədəniyyətinin zəngin bir hissəsi, əsrlərdən bəri şifahi şəkildə inkişaf edərək dövrümüzə qədər gəlmiş nadir sənət nümunəsidir. Azərbaycan musiqisinin və muğamının tarixi çox qədimdir. Qobustan və Gəmiqaya rəsmləri musiqimizin tarixi haqqında çox qiymətli məlumatlar verir. Muğamın yaranması haqqında dünyada müxtəlif fikirlər və fərziyyələr mövcuddur. Amma bu da faktdır ki, çağdaş dövrdə muğam ən çox Azərbaycanda inkişaf etmişdir. Ən əsası isə odur ki, muğamı indi bütün dünyaya tanıdan da məhz Azərbaycan xalqıdır.
Azərbaycan muğamı xalqımızın tarixini, coğrafiyasını, mədəni həyatını, etnik köklərini özündə ehtiva edir. Muğam sənətimizdə xalqımızın müdrikliyini, gələcəyə inamını, məhəbbətini, düşüncə və təfəkkürünü, mübarizə və döyüş ruhunu görmək mümkündür. Başqa sözlə, muğam hər bir azərbaycanlının mənəviyyatının genetik kodu, ensiklopediyasıdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki: “Bizim xalqımızın böyük musiqi mədəniyyəti tarixi var. Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdən indiyə qədər yaşayan xalq musiqisi, xalq mahnıları, Azərbaycan muğamları milli sərvətimizdir”.

Ardını oxu...

ARXİV

Dekabr 2019
Be Ça Ç Ca C Ş B
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR