26 Fevral 2020, Çərşənbə

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, maarifçilik ideyalarının təbliğatçısı Məhəmməd Tağı Sidqinin anadan olmasının 160 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 20 avqust 2014-cü il tarixli Sərəncamı elm, təhsil və mədəniyyət müəssisələri qarşısında mədəni tədbirlərin keçirilməsi kimi mühüm vəzifələr qoymuşdur.

M.T.Sidqinin ailə üzvləri – 1933-cü il

Soldan yuxarıda: oğlu Rüfət (Paşa), gəlini Valya, qızı Dostuxanım, gəlini Məsumə, gəlini Gülçöhrə, naməlum.
Ortada: oğlu Məmmədəli, Məsumənin anası Tükəzban xanım, naməlum, oğlu Məmmədhəsən.
Aşağıda: Məmmədhəsənin qızı Təhminə, oğlu Sidqi, Məmmədəlinin qızı Sara, oğlanları Ağamusa və Ağarza.


Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində də sərəncama uyğun olaraq tədbirlər planı hazırlanmış, “Məhəmməd Tağı Sidqi guşəsi” yeni eksponatlarla daha da zənginləşdirilmişdir.
Guşədə Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev tərəfindən kətan üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş Sidqinin portreti, onun ailə üzvləri, oğlu Məmmədhəsən həyat yoldaşı Gülçöhrə xanımla, oğlu Məmmədəli Sidqi Səfərov, Ordubadda “Əxtər” məktəbinin binası, Məhəmməd Tağı Sidqinin məzarı və digər fotoşəkillər nümayiş olunur.

Ardını oxu...

Naxçıvan şəhərindəki Məhəmməd Tağı Sidqi adına 4 nömrəli tam orta məktəbdə görkəmli pedaqoq, maarifçi, şair Məhəmməd Tağı Sidqinin anadan olmasının 160 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə məktəbin müəllimi Lalə Kərimova açaraq M.T.Sidqinin həyat və ədəbi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında danışıb.
Sonra məktəbin müəllimi Səadət Əsgərova çıxış edərək bildirib ki, maarifçi şair və yazıçı olmaqla yanaşı, M.T.Sidqi həm də tanınmış alim-pedaqoq, əxlaq nəzəriyyəçisi və görkəmli məktəbşünas idi. Bununla belə, onun elmi fəaliyyətində ədəbi-fəlsəfi məsələlərin də öz əksini tapdığını vurğulayan Səadət Əsgər­ova qeyd edib ki, Sidqinin “Heykəli-insana bir nəzər” əsəri nəsrlə yazılmış ədəbi-fəlsəfi traktatdır. Burada müəllifin həyat və cəmiyyət, ictimai-mədəni tərəqqi haqqındakı fikir və düşüncələri əks etdirilib. Sidqinin insanın formalaşması və bəşər cəmiyyətinin keçdiyi inkişaf mərhələləri barədəki elmi mülahizələri öz dövrü üçün yeni və cəlb­edici idi. XIX əsrin axırlarından etibarən cəmiyyət həyatında müşahidə olunan canlanma, dirçəliş, məktəbdarlıqla əlaqədar yiyələndiyi maarifçi ideyalar onun yaradıcılığına ictimai məzmun gətirib.

Ardını oxu...

 Vətən məhəbbəti, doğma torpağa hədsiz sevgi və bu sevginin insanlara təlqin edilməsi, təbiətə “Vətənimin gözəlliyi” deyə, məftunluq, pak, ülvi məhəbbətin bədii-fəlsəfi tərənnümü onun yaradıcılığının əsas qayəsi, şeirlərinin mayasıdır. İlk şeri mətbuatda 1952-ci ildə dərc olundu. “Yanın, işıqlarım” adlanan həmin ilk şerindən son şeirlərinə qədər Məmməd Araz yaradıcılığı elinə, obasına, Vətəninə bağlı vətəndaş duyğularının tərənnümündən ibarətdir.

Xalq şairi Məmməd Araz (Məmməd İnfil oğlu İbrahimov) 1933-cü il oktyabrın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının saf təbiəti, mərcan gözlü bulaqları, məğrur qayaları, əsrlər qocaldan zirvələri ilə tanınan Şahbuz rayonunun Nursu kəndində anadan olub. Doğulduğu elin bu ecazkar gözəlliyindən ilham alıb Məmməd Araz. Vətən məhəbbətini, el-oba sevgisini ona həmin qayalar, can dərmanı olan bulaqlar aşılayıb.
Məmməd Araz ədəbi yaradıcılığa 1952-ci ildə “İnqilab və mədəniyyət” jurnalında dərc olunan “Yanın, işıqlarım” adlı ilk şerilə başlayıb. “Vətən torpağı”, “Şerə gətir”, “Necə unudum səni?”, “Mən Araz şairiyəm” – “Məmməd İbrahim” imzası ilə nəşr etdirdiyi bu şeirlər hələ ənənəvi məhəbbət, vətən və təbiət lirikasının tanış nümunələri idilər.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Metodik Mərkəzi Culfa Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi ilə birlikdə rayonun Kırna kənd mədəniyyət evində Məhəmməd Tağı Sidqinin 160 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirib.
Tədbiri giriş sözü ilə Culfa Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Füzuli Hüseynli açıb. Qeyd edilib ki, bu il görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin anadan olmasından 160 il ötür. Ordubad rayonunda anadan olan M.T.Sidqi mədrəsə təhsili alıb, klassik Şərq poeziyasını və fəlsəfəsini mükəmməl öyrənib. Pedaqoji fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan ədəbi irsi qəzəllərdən, “Məsnəviyyati-mənəviyyə” adlı irihəcmli mənzumədən, “Kərbəlayi Nəsir” mənzum hekayətindən, “Heykəli-insana bir nəzər” ədəbi-fəlsəfi traktatından və 20-dən çox hekayədən ibarətdir.

Ardını oxu...

Ən qədim sənətkarlıq sahələrimizdən birini sümükişləmə və toxuculuq təşkil edir. Azərbaycanda, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu sənətkarlıq sahələri ilə bağlı müxtəlif maddi-mədəniyyət nümunələri tapılmışdır.
Sümükişləmənin tarixinin Pale­olit dövründən başlandığı arxeoloji materiallar əsasında öz təsdiqini tapır. Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, dünyanın bütün yerlərində olduğu kimi, Naxçıvanda da insanlar əməklə məşğul olduğu dövrdən etibarən bu sənətkarlıq sahəsində ilkin bacarıq və vərdişlərə sahib olmuşlar. Onlar ovladıqları heyvanların sümüyündən primitiv şəkildə silahlar, müxtəlif əmək alətləri düzəltmişlər. Onlar çapma, kəsmə, cilalama və düşmə üsulları ilə iri və xırdabuynuzlu heyvanların sümüklərindən düzəldilmişdir. Naxçıvanda ən qədim sümük məmulatları Orta Paleolit dövrünə aid Qazma mağarasından əldə olunmuşdur. Abidədən aşkar edilmiş sümük alətlərdən biri tam axıra kimi, digəri isə qismən deşilmişdir. Əldə olunmuş arxeoloji materialların hər ikisinin ceyranın aşıq sümüyündən düzəldildiyi, onlardan bəzək kimi boyundan asmaq üçün istifadə olunduğu tədqiqatçılar tərəfindən müəyyən olunmuşdur.

Ardını oxu...

ARXİV

Fevral 2020
Be Ça Ç Ca C Ş B
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR