İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal olan “Naxçıvan” jurnalının işıq üzü görmüş 25-ci nömrəsi muxtar respublikada elan edilmiş “Milli dəyərlər ili”nə həsr olunmuşdur. Jurnal xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin aşağıdakı müdrik kəlamı ilə açılır: “Milli dəyərlər qorunmalıdır, milli dəyərlər bizim varlığımızın əsasıdır. Milli dəyərlər insanın kamilləşməsi, şəxsiyyətin formalaşması üçün milli mentalitetdən qida alaraq zaman-zaman bütün əxlaqi keyfiyyətləri özündə toplayaraq cəmiyyətə vəsiqə alır. Hər xalqın öz adət-ənənəsi var, öz milli dəyərləri var. Biz öz milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik”.

            Topluda akademik İsmayıl Hacı­yevin, akademik İsa Həbibbəylinin, professor Hacıfəxrəddin Səfərlinin, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyevin, Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Oruc­əliyevin, professor Məhərrəm Cəfərlinin, AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Qadir Qədirzadənin, filologiya elmləri doktoru Adil Bağırovun və başqalarının ictimai-siyasi, ədəbi-bədii və elmi-publisistik məqalələri nəşr edilmişdir.

            Jurnalda ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımızın milli dəyərlərinin bərpa olunması və yaşadılması istiqamətində yorulmaz fəaliyyətindən danışılmış, milli dövlət quruculuğunda milli dəyərlərimizin qorunması, dövlətçiliyimizin əbədi olması üçünsə bu dəyərlərimizin gələcək nəsillərə aşılanmasının vacibliyi məsələləri və ümumxalq ideologiyasına çevrilmiş Azərbaycançılıq ideologiyasının milli dəyərlər kontekstində təhlili təqdim olunmuşdur.

   Məqalələrdə ən ali milli dəyərlərimiz olan Ana dili və Dövlət bayrağından, xalçatoxuma və regionun özünəməxsusluğu ilə xalçalara verilən adlardan, Novruz bayramı ənənələrindən, Naxçıvan xanlığı atributlarının milli dəyər kimi təqdimindən, dialekt və şivələrimizdə, həmçinin ədəbiyyatımızda milli dəyərlərimizin təzahüründən, Hüseyn Cavid yaradıcı­lığında milli dəyərlərə verilən qiymətdən, naxçıvanlı rəssam və gənc yazarların əsərlərində milli adət-ənənələrimizin məcmusuna münasibətdən bəhs edilmişdir.