18 Noyabr 2018, Bazar

 

 • 3-1.jpg
 • 3-2.jpg
 • 3-3.jpg
 • 3-4.jpg
 • 3-5.jpg
 • 3-6.jpg
 • 4-1.jpg
 • 4-2.jpg
 • 4-3.jpg
 • 4-4.jpg
 • 4-5.jpg
 • 4-6.jpg
 • 4-7.jpg
 • 4-8.jpg
 • 4-9.jpg
 • 4-10.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5-3.jpg
 • 5-4.jpg
 • 5-5.jpg
 • 5-6.jpg
 • 5-7.jpg
 • 5-8.jpg
 • 5-9.jpg
 • 5-10.jpg
 • 5-11.jpg
 • 5-12.jpg
 • 6-1.jpg
 • 6-2.jpg
 • 6-3.jpg
 • 6-4.jpg
 • 6-5.jpg
 • 6-6.jpg
 • 6-7.jpg
 • 6-8.jpg
 • 6-9.jpg
 • 6-10.jpg
 • 6-11.jpg
 • 6-12.jpg

 

ARXİV

Noyabr 2018
Be Ça Ç Ca C Ş B
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

LİNKLƏR

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” ilinə dekorativ-tətbiqi sənət ustalarının töhfələri” adlı rəsm sərgisinin açılışı olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Rəssamlar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva çıxış edib. O bildirib ki, bu gün sənətə, sənət adamlarına böyük qayğı ilə yanaşılan muxtar respublikamızda mədəniyyətin bir çox sahələrində olduğu kimi, rəssamlıq sahəsində də ­nailiyyətlər, uğurlar qazanılıb. ­Öl­­­­­­­­­k­ə­­mizin mədəni inkişafında fəal rol oynayan rəssamlarımızın bir çoxuna fəxri adların və mükafatların verilməsi onların fəaliyyətinə göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsidir. Bu gün naxçıvanlı rəssamların əsərləri təkcə Azərbaycan Respublikasında deyil, xarici ölkələrdə də sərgilənir. Burada təşkil edilən rəsm sərgisi isə “Naxçıvan İslam Mədəniy­yətinin Paytaxtı – 2018” ilinə həsr olunmuş ­sonuncu sərgidir.

Ardını oxu...

Fotolar yaşananları gözlər önünə sərməklə dünənlə bu günün müqayisəsini aparmaq üçün bizə geniş imkanlar yaradır. Bu mənada, fotoqrafiya sənətini tarixin güzgüsü də adlandırmaq olar. Bacarıqlı fotoqrafın illər öncə çəkdiyi şəkil bu gün keçmişə işıq salmaqla tarixi öyrənməyə, adət-ənənələri, milli-mənəvi dəyərləri yaşatmağa xidmət edir. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən fotoqrafiya olduqca əhəmiyyətli sahə kimi diqqəti çəkir. Bu sənətin tarixi böyük olmasa da, foto işi günümüzdə çox populyarlıq qazanıb.

Fotoqrafiyanın tarixinə qısaca nəzər salaraq qeyd edək ki, dünyada ilk foto­qrafiya ixtiraçısı fransız rəssamı Jozef Nyeps olub. Bu işi həmkarı Lui Jak Dager davam etdirib. Mənbələrdə foto­qrafiyanın yaranma tarixi 1839-cu il yanvarın 7-si göstərilir. Həmin gün Lui Dager dayanıqlı insan fotorəsmini çəkməyi bacarıb. O, 1839-cu ildə Parisdə Fransa Elmlər Akademiyası üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən yığıncaqda fotoqrafik əkslərin möhkəmləndirilməsi üsulunu tapdığını elan edib. Müasir fotodan fərqli olaraq ilk foto neqativ deyil, pozitiv idi. Onu isə yalnız düz günəş şüaları altında görmək olurdu. Həmçinin foto pozitivdən köçürmə (surətçıxarma) mümkün deyildi. İlk rəngli fotoşəkil isə 1861-ci ildə nümayiş olunub. İllər keçdikcə bütün sahələrdə gedən inkişaf və tərəqqi fotoqrafiya sənətinin də təkmilləşməsinə imkan verib.

Ardını oxu...

Oktyabrın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin kollektivləri “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksini və Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsini ziyarət ediblər. “Naxçıvanqala” Tarix-­Memarlıq Muzey Kompleksi ilə tanışlıq zamanı ziyarətçilərə eramızdan əvvəl V-III minilliklərə aid olan müxtəlif məişət əşyaları, Son Tunc və Erkən Dəmir dövrlərinə aid keramika məmulatları, mis alətlər, qəbirüstü abidələr, silahlar, qiymətli eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verilib.
Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsində bildirilib ki, təxminən, 7500 il bundan əvvəl baş vermiş ümumdünya daşqını zamanı Nuh və ona iman gətirənlərin mindikləri gəmi ilk dəfə Naxçıvanda quruya çıxıb, onlar burada məskən salıblar. Zaman­-zaman dağıntılara məruz qalan məzarüstü türbə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2006-cı il 28 iyun tarixli “Nuh Peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən bərpa edilib.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamında böyüməkdə olan nəsillərin hərtərəfli inkişafına, şəxsiyyət kimi formalaşmasına mühüm təsir göstərə biləcək əsərlər seçilib mütaliə üçün tövsiyə olunmuşdur. Siyahıdakı kitablarda yeniyetmə və gənclərin sağlam ruhda formalaşması, o cümlədən vətənpərvərlik tərbiyəsi, tarixi keçmişə, milli kökə bağlılığının möhkəmləndirilməsi, siyasi dünyagörüşünün yetkinləşməsi, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iştiraka hazırlanması, ailədə, cəmiyyətdə davranış qaydalarına yiyələnməsi və digər mühüm vəzifələr öz ifadəsini tapmışdır. Oxunması zəruri olan kitabların siyahısında yer alan əsərlərdən biri də mütəfəkkir şair-dramaturq Hüseyn Cavidin “Azər” poemasıdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmin böyük ustadı sayılan Hüseyn Cavidin möhtəşəm ilham və istedadla yazılmış lirik-romantik, fəlsəfi şeirləri, “Azər” poeması, “Ana”, “Maral”, “Şeyda”, “İblis”, “Şeyx Sənan”, “Peyğəmbər”, “Topal Teymur”, “Knyaz”, “Uçurum”, “Xəyyam”, “Səyavuş” və sair pyesləri söz sənətimizin ideya­-bədii mükəmməlliyə malik qiymətli inciləri sırasına daxildir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Hüseyn Cavidin əsərlərinin tərbiyəvi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Bizim hamımızın borcu, xüsusən müəllimlərin, məktəbliləri, gənc nəsli tərbiyə edənlərin borcu ondan ibarətdir ki, Hüseyn Cavidin əsərlərini hamıya çatdırsınlar, xüsusən bizim gənclərə. Məktəblərdə Hüseyn Cavidin əsərləri xüsusi yer tutmalıdır”.

Ardını oxu...

 Muxtar respublikamızda bədii sənətimizin inciləri olan folklor örnəklərinin araşdırılması, öyrənilib gələcək nəsillərə ötürülməsində mühüm əhəmiyyət daşıyan işlərdən biri bu faktların və folklor örnəklərinin kitab şəklində nəşr olunmasıdır. Etnoqrafik materialları və folklor nümunələri ilə zəngin olan qədim diyarımız Naxçıvanda folklor örnəklərinin toplan­ma­sı işi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cə­nab Vasif Talıbovun Xalq yaradıcılığı ilə bağlı 7 fevral 2009-cu il tarixli sərəncamından sonra sistemli şəkil alıb.

Yaxın günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Naxçıvan MR-in Şə­rur bölgəsindən toplanıb nəşr edilən "Şərur folklor ör­nək­ləri" birinci kitabının əhəmiyyəti nəzərə alınıb, ikinci dəfə çap olunmasına zəruri eh­tiyac yaranıb. Bu kitab məhz qeyd olunan məqsədlə ikin­ci dəfə nəşr olunub. Müxtəlif dövrlərdə yaradılmış xalq ədəbiyyatı nümunələrinin toplanaraq nəşr olunması işinə döv­lət səviyyəsində diqqət yetirilməsi xalqımızın tarixi sayılan folk­lor nümunələrinə əbədi həyat verilməsi deməkdir.Bu günlərdə işıq üzü görən kitab AMEA Folklor İnstitutunun “Fol­klor və yazılı ədə­biy­yat” şöbəsinin əməkdaşları AMEA-nın həqiqi üzvü  Muxtar Kazımov (İMANOV) filologiya üzrə fəlsəfə doktoru , dossent  Fidan Qasımova və Gülnurə Canməmmədovanın 2012-ci ilin dekabr ayında Nax­çıvan muxtar respublikasının  Şərur rayonuna ezam olunduqları vaxt topladıqları folk­lor material­ları əsasında hazırlanıb. Bununla yanaşı kitaba AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya üzrə elimlər doktoru Mux­tar Kazımoğlunun (İmanov) (“Bitlə birənin nağılı”, “Hal­va” adlı nağıllar, “Pərzad və Nəcəf” dastanı) və Fəridə Kəri­mo­vanın topladığı bayatı, nağıl, dastan və atalar sözləri də daxil edilib. Kitabın redaktoru filalogiya üzrə elimlər doktoru, professor  Akif  İmanlıdır.

Ardını oxu...

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

3285674
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
522
3637
23443
70320
3285674

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter