23 Sentyabr 2018, Bazar

 

 • 3-1.jpg
 • 3-2.jpg
 • 3-3.jpg
 • 3-4.jpg
 • 3-5.jpg
 • 3-6.jpg
 • 4-1.jpg
 • 4-2.jpg
 • 4-3.jpg
 • 4-4.jpg
 • 4-5.jpg
 • 4-6.jpg
 • 4-7.jpg
 • 4-8.jpg
 • 4-9.jpg
 • 4-10.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5-3.jpg
 • 5-4.jpg
 • 5-5.jpg
 • 5-6.jpg
 • 5-7.jpg
 • 5-8.jpg
 • 5-9.jpg
 • 5-10.jpg
 • 5-11.jpg
 • 5-12.jpg
 • 6-1.jpg
 • 6-2.jpg
 • 6-3.jpg
 • 6-4.jpg
 • 6-5.jpg
 • 6-6.jpg
 • 6-7.jpg
 • 6-8.jpg
 • 6-9.jpg
 • 6-10.jpg
 • 6-11.jpg
 • 6-12.jpg

 

ARXİV

Sentyabr 2018
Be Ça Ç Ca C Ş B
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 

LİNKLƏR

 

 

Hər bir sənətkar öz yaradıcılığı ilə özünə əbədi abidə qoyur. İslam Səfərli də öz sanballı yaradıcılığı ilə ətrafının, elinin, obasının, məmləkətinin, bütövlükdə, xalqının yaddaşında silinməz izlər buraxan bir şəxsiyyətdir. Xalq arasında seçilən bu cür insanlar isə həmişə nuraqənşər bir yolun əbədi yolçularıdır. Hər dan yeri ağaranda onların da ömrü təzələnir. Haqqında böyük ehtiramla söz açdığımız şair, dramaturq və publisist İslam Əhməd oğlu Səfərli ötən əsrin yetirdiyi böyük sənət adamlarından biri idi. Azərbaycan təbiətini, torpağını, xalqını ürəkdən sevən və bu yolda vətəndaşlıq, cəfakeş ədiblik xidməti göstərən unudulmaz İslam Səfərlinin istər ədəbi fəaliyyəti, istərsə də örnək ola biləcək insanlığı heç vaxt unudulmayacaq.
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən sayılan, poetik duyumu ilə seçilən şeir və poemaları, dramatik səhnə əsərləri ilə yaddaşlarda yaşayan İslam Səfərlinin ömür yolu qısa olsa da, yaradıcılıq taleyi uzun məsafəlidir. O, cəmi 52 il yaşadı. 1923-cü il fevralın 12-də Babək rayonunun Şəkərabad kəndində dünyaya göz açıb. Yaradıcılığa çox erkən başlayıb. İlk şeri “Ədəbiyyat qəzeti”ndə (1940) çap olunanda onun cəmi 17 yaşı var idi. Elə təzəcə ədəbi aləmdə yeni söz demişdi ki, müharibə başladı. Onun kövrək qələmini süngü əvəz etdi. Ancaq onun şerə, söz sənətinə marağı azalmadı. “Qızıl əsgər” və “Qırmızı bayraq” adlı cəbhə qəzetlərində oçerk və şeirləri çap olundu.
İslam Səfərli elə cəbhədən də yazıb-yaratmaq eşqilə qayıtdı. O gündən də qayğıları çoxaldı, poeziyada özünü axtarmağa başladı. “Mingəçevir işıqları” adlı ilk şeirlər kitabı ilə bir-birinin ardınca “Darülfünun şeirləri”, “Qığılcım”, “Qağayılar yorulanda”, “Qoşa söyüd”, “Pıçıldaşın, ləpələr”, “Həyatın nəfəsi”, “Çiçək təranəsi”, “Dan ulduzu, bir də mən”, “Ağ şanı, qara şanı”, “Əbədi beşik” kitablarında özünəməxsus poetik əsərlər yaratdı, mahnılarda və könüllərdə yaşadı.

Ardını oxu...

XX əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında xidmətləri olan söz sənətkarlarından biri də Azərbaycan romantik şerinin banisi Hüseyn Caviddir. Hüseyn Cavid öz yaradıcılığı ilə Azərbaycanda milli uşaq ədəbiyyatının xəzinəsinə töhfələr vermiş, onu janr və mövzu etibarilə zənginləşdirmişdir.
Uşaq ədəbiyyatının tematikası Hüseyn Cavid yaradıcı­lığında nə qədər müxtəlif olsa da, bu sahədə onun əsərləri zahirən nə qədər dağınıq və sistemsiz görünsə də, bu nümunələr öz məzmunu etibarilə vahiddir, tərbiyəvi mənasına görə bir-birini tamamlayır və uşaqlarda gələcək həyat üçün vacib olan daxili birlik, bütövlük və məqsəd aydınlığı yaradır.
Hüseyn Cavidin bu sahədəki bütün səy və cəhdi bir məqsədə – insanların, xüsusən gənc nəslin əxlaqi cəhətdən yüksəlməsinə yönəlmişdir; o, insanı həm özü üçün, həm də cəmiyyət üçün yararlı etməyə, onun zəkasını həyat təcrübəsi ilə, bəşəriyyətin əsrlər boyu yaratmış olduğu ən yaxşı sərvətlərlə zənginləşdirməyə çalışırdı. Uşaq şeirlərində böyük ədibin irəli sürdüyü məsələlər elə həyatidir ki, bir əsr bundan əvvəl yazılmasına baxmayaraq, bu əsərlər müasir günümüzdə uşaqların mənəvi tərbiyəsi işində öz aktuallığını itirməmişdir. Hüseyn Cavidin əsərləri insan şəxsiyyətinin və cəmiyyətin inkişafına mane olan qaragüruhçu qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq üçün oxucunu mədəniyyətə, maarifə, insanpərvərliyə, xeyirxahlığa, dostluğa, əməkdaşlığa çağırır. Bütün bunlar elə məharətlə təqdim edilir ki, hətta kiçikyaşlı uşaqlar belə, çətinlik çəkmədən bu yüksək keyfiyyətləri duya bilirlər.

Ardını oxu...

Xəbər verdiyimiz kimi, böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyi TÜRKSOY (Türk Kültür və Sanatları Ortaq Yönetimi) səviyyəsində Türkiyə Respublikasının paytaxtı Ankarada və ölkənin ən böyük şəhəri İstanbulda geniş qeyd olunmuşdur. Yubiley tədbirlərində Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının Hüseyn Cavidin “İblis” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşası teatrsevərlərə təqdim edilmişdir. Bu günlərdə TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovun adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə məktub daxil olmuşdur. Məktubda deyilir:
“Beynəlxalq türk mədəniyyəti təşkilatı olan TÜRKSOY-un baş katibliyi aşağıdakıları bildirməkdən şərəf duyur.
Azərbaycanın görkəmli şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyi münasibətilə 2012-ci ilin 24 dekabr tarixində Ankarada və 26 dekabr tarixində İstanbulda beynəlxalq TÜRKSOY təşkilatı tərəfindən təşkil olunan anma toplantıları və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən “İblis” tamaşasının göstərilməsi böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
Bu önəmli təntənələrdə iştirakınızla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tanınmış şair, dramaturq və publisist İslam Səfərlinin 90 illik yubileyinin Naxçıvanda geniş şəkildə qeyd olunması ilə əlaqədar 18 yanvar 2013-cü il tarixdə imzaladığı Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi və müxtəlif səpgili yubiley tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Dövlət Universitetində iclas keçirilib.
İclası giriş sözü ilə açan universitetin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli İ.Səfərlinin həyat və yaradıcılığından danışıb. Qeyd olunub ki, İslam Səfərli 12 fevral 1923-cü ildə Babək rayonunun Şəkərabad kəndində dünyaya göz açıb. Naxçıvandakı 1 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra könüllü olaraq Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib. Müharibə mövzusundakı şeir və poemalarında həmvətənlərimizin alman faşizminə qarşı mübarizədə göstərdiyi şücaəti təsirli poetik lövhələrlə vəsf edib.
İslam Səfərli dramaturq kimi də böyük uğurlar qazanıb. “Göz həkimi”, “Ana ürəyi”, “Yol ayrıcı”, “Xeyir və Şər”, “Dədəgünəş əfsanəsi” və sair əsərləri müxtəlif vaxtlarda tamaşaya qoyulub, tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Oçerk, novella, libretto və kinossenari müəllifi kimi də tanınan İslam Səfərli məşhur sənətkarların əsərlərindən uğurlu tərcümələr edib. “Bakı, sabahın xeyir”, “Zərif gülüşlüm”, “Bir könül sındırmışam”, “Qonaq gəl bizə”, “Bakılı qız”, “Nə vaxta qaldı?”, “Ana”, “Ay qaşı, gözü qara qız”, “Ağ xalatlı həkimlər”, “Gəncliyimi gəzirəm”, “Aylı gecələr” və sair bu kimi onlarla şeirlərinə bəstələnmiş mahnıların dillər əzbəri olduğunu vurğulayan İsa Həbib­bəyli şairin Azərbaycanın dahi mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusinin nəslindən olduğunu xatırladıb.
Sonra şairin yubileyi ilə bağlı universitetdə keçirilməsi nəzərdə tutulan elmi konfransın təşkili, bu istiqamətdə müxtəlif elmi nəşrlərin, mədəni-kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. İslam Səfərli irsinin tədqiqi və təbliği məqsədilə şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində çıxışların vacibliyi vurğulanıb.

Səadət ƏLİYEVA

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxiv İdarəsində 2012-ci ildə görülən işlərin yekunlarına və 2013-cü ildə qarşıda du­ran vəzifələrə dair iclas keçirilmişdir.
İclası Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxiv İdarəsinin rəisi Fəxrəddin Cəfərov açaraq məruzə ilə çıxış etmişdir. Bildirilmişdir ki, ötən il Arxiv İdarəsi tərəfindən Culfa, Babək, Kəngərli və Şahbuz Rayon Dövlət arxivlərində kompleks yoxlamalar aparılmış, vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizə və sorğulara verilmiş arxiv arayışları analiz edilmişdir. Bundan başqa, rayon dövlət arxivlərində mühafizə olunan dövlət sənədlərinin bərpa edilməsi, uçot və kargüzarlıq işlərinin, habelə sənədlərin idarə, müəssisə və təşkilatlardan qəbulu işlərinin düzgün aparılması üçün rayon dövlət arxivlərinə metodik köməklik edilmiş, mövcud nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür.
İdarə rəisi qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxiv İdarəsi və Dövlət Arxivinin binasında əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış, yeni mühafizə avadanlıqları qurularaq 2012-ci ilin sen­tyabr ayında arxiv işçilərinin ixtiyarına verilmişdir.
Sonra məruzə ətrafında Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivinin direktoru Mirəli Seyidov, Şərur Rayon Dövlət Arxivinin müdiri Ədalət İmanov, Babək Rayon Dövlət Arxivinin müdiri Vilayət Qasımov, Kəngərli Rayon Dövlət Arxivinin müdiri İdris İbrahimov və Culfa Rayon Dövlət Arxivinin müdiri Fatma Abbasova çıxış etmişlər.
İclasa Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxiv İdarəsinin rəisi Fəxrəddin Cəfərov yekun vurmuşdur.

Xəbərlər şöbəsi

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

3054513
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
1707
3998
31745
105844
3054513

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter