20 Yanvar 2020, Bazar ertəsi

Onları düzgün istiqamətə yönəltməliyik

Nə qədər qəribə olsa da, hər gün rastlaşdığımız onlarla belə “mədəniyyət” nümunələrinə qarşı biganəliyimiz bu “mədəniyyətin” formalaşmasına gətirib çıxarır. Əslində, “küçə incəsənəti” dediyimiz ənənələri bir tərəfdən gənclərin özünüifadə etmək imkanı kimi dəyərləndirsək də, digər tərəfdən bu, gənclərin düzgün yönəldilməməsinin nəticəsidir. O gənclər ki, onlar artıq ağ köynək və qalstuk “çərçivə”sində, standart alqışlar altında deyil, səmimi bir mühitdə özlərini ifadə etmək istəyirlər. Onlar üçün hər təqdim ediləni mütləq qəbul etmək kimi məcburiyyət yoxdur. Və bir də təəssüf ki, mədəniyyət və gənclik sektoruna cavabdeh olanların heç biri bir axşam sərinliyində standart kabinetindən çıxıb bu gənclərlə ünsiyyətdə olmaq istəmir; əllərində gitara şəhərin müxtəlif parklarında oturub çalıb-oxuyan, əylənən bu gəncliyin, məhəllələrin arasındakı köhnə qarajların və yeni qazanxanaların divarlarına çəkilən şəkillərin, yazılan yazıların fərqinə varmaq istəmir. Onlar üçün standart maaş, standart iş vaxtı və az qala illər ötdükcə mahiyyəti heç dəyişməyən standart tədbirlər var. Qəbul etsək də, etməsək də, gözümüzün qarşısında formalaşmaqda olan bu “küçə incəsənəti” həm də bu standart cavabdehlərə bir etirazdır. Festivalın da, treninq-seminarların da, yay məktəblərinin də, musiqi yarışlarının da, ədəbi gecələrin də iclas formasında keçirilməsi bu gəncliyi cəlb etmir.

Əslində, kimsəni tənqid etmək fikrində deyiləm. Sadəcə, bu yazımda onlarla olan ünsiyyətimin necə alındığını təsvir etmək istəyirəm. Təbii ki, “qalstuksuz-filansız”. Tam səmimi. Yazımızın davamında qeyd etdiyimiz adlar dəyişdirilib. Bunu onlara söhbətimiz üçün verdiyim söz müqabilində etməyə məcburam.
Həmişə işə gecikəndə binaların arasındakı kəsə yollarla hərəkət edirəm. Hər dəfə bu qarajların arasından keçərkən xüsusi rənglərlə divarlara yazılmış bəzəkli yazılar məni cəlb edir. Düşünürəm ki, bəzən standart yazılan plakatları da bu cür yazılarla yazsalar, gözəl olardı. Bunu yazan uşaqlar bu işə cəlb olunsalar, həm onlar daha divarları yazmaq məcburiyyətində qalmazdılar, həm hansısa tədbirlər üçün yazıların yazılması daha ucuz qiymət və vəsait hesabına başa gələrdi, həm də divarların və binaların yazılmaması üçün inzibati tədbirlərə ehtiyac qalmazdı.

Ardını oxu...

Cəmiyyətin inkişaf tempindən asılı olaraq, insan özünün müxtəlif tələbatlarının ödənilməsi üçün müəyyən həcmdə su işlətməli olur. Su həmçinin sənaye müəssisələrinin işləməsində, əkinçilikdə suvarmada, nəqliyyatın inkişaf etdirilməsində, səhiyyə və turizmdə əsas təbii komponent və həlledici təminat vasitəsi hesab edilir.
Son illər Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində təsərrüfat-içməli su təminatı xeyli yaxşılaşdırılıb, əkin sahələri artırılıb, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı yüksəldilib. Təsərrüfat suyu ilə təchizatda muxtar respublikada yerləşən su anbarlarının da böyük rolu var. Bəs muxtar respublikanın təsərrüfat-içməli su mənbələrində vəziyyət necədir?

Bu məsələ ilə bağlı kiçik bir araşdırma apardıq və sözün düzü, nəticələr o qədər də ürəkaçan olmadı. Təəssüf ki, bir sıra yaşayış məntəqələrində içməli və suvarma suyu ilə əlaqədar kifayət qədər problem yaşanmaqdadır; su obyektlərinin sanitariya-epidemioloji sağlamlığına o qədər də ciddi diqqət yetirilmir. Belə ki, Heydər Əliyev Su Anbarında, Uzunoba, Bənəniyar, Sirab, Qahab, Məzrə Su anbarlarında apardığımız müşahidələr zamanı ərazilərin və suyun məişət tullantıları ilə çirkləndirildiyini gördük. Digər bir diqqət olunası məsələ isə bu su mənbələrinin mühafizəsi məsələsidir.
Su mənbələrindən hər gün minlərlə insan istifadə edir. Zərər vermək məqsədilə hər hansı bir şəxs kiçik miqdarda zəhərli kimyəvi və ya bakterioloji maddə ilə su anbarını zəhərləməklə böyük bir yaşayış massivini təhlükə altında qoya, epidemioloji sağlamlığa ciddi ziyan vura bilər. Ancaq, deyəsən, bu məsələ əlaqədar qurumların nümayəndələrini bir o qədər də narahat etmir. Çünki bu göllərin əksəriyyətinə sınaq məqsədilə nümayişkaranə şəkildə bir neçə şüşə sözdə “zəhərli maddə” boşaltsaq da, bizə “gözün üstə qaşın var” deyən bir nəfər belə, tapılmadı. Bu da onu göstərir ki, bu su mənbələrinin mühafizəsinə birbaşa cavabdeh olan qurumlar xoşagəlməz hadisələrin qarşısını profilaktik tədbirlərlə almaq əvəzinə gözləmə mövqeyindədirlər.

Ardını oxu...

(Oçerk)

Bir tağım gənc yol kənarından
Keçərək bir bağın civarından,
Gördülər, yüz yaşında bir bağban
İşləyir bağda səy ilə hər an.
Titrəyə-titrəyə əli, bir də
Alma çərdəkləri əkər yerdə.
Gülərək etdilər sual: “A qoca,
Yüz yaşında nədir bu hal, a qoca?”
Dedi: “Yer şumlayıb cəfa çəkərəm,
Torpağa alma çərdəyi əkərəm”.
Dedilər: “Bunda bir səlahın yox,
Sən bu gün var isən, səbahın yox!
İndi əkdiklərin nə vaxt çıxar?
Bu çıxınca səni zəmanə yıxar...
Rahət ol, çəkmə boş yerə zəhmət,
Olamaz meyvəsi sənə qismət!”
Dedi: “Əkmişlər, almışız, yemişiz,
Xeyirlə yad edib dua demişiz;
Əkirik biz daha yeyənlər üçün,
Əhli-xeyrə dua deyənlər üçün”.

Yəqin ki, oxucularımız ölməz Mirzə Ələkbər Sabirin “Qoca bağban” şerilə lap uşaq yaşlarından tanışdırlar. Şeirdə ağac əkməyin, bağ salmağın xeyirxah bir iş olduğundan, təkcə bu gün üçün deyil, sabahımız üçün lazımlığından bəhs edilir. Savab, xeyir-dua qazanmaq istəyən bir şəxsin bir meyvə ağacı əkməsinin vacibliyi oxuculara aşılanır. Bu şerin yazıldığı müddətdən qərinələr ötüb, ancaq mövzu bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyib.

Ardını oxu...

Muxtar respublikada əhаlinin məşğulluğunun gücləndirilməsi, işахtаrаnlаrlа işəgötürənlər аrаsındа əlаqənin yаrаdıl­mаsı və məşğulluq оrqаnlаrının fəаliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə əmək yаrmаrkаlаrının təşkili sоn illər mütərəqqi bir mеtоd kimi özünü dоğrultmaqdadır. Müаsir dövrdəki iqtisаdi inkişаf prоsеsləri, əmək bаzаrındа işçi qüvvəsinə tələbаtın kеyfiyyət strukturundаkı dəyişikliklər və bir çох digər аmillər əmək yаrmаrkаlаrının mütəmadi təşkili zərurətini də ortaya çıxarır.
Dünən bu qəbildən olan növbəti aktiv məşğulluq tədbiri Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində təşkil edilmişdi. Naxçıvan Şəhər Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən keçirilən yarmarkaya 51 mü­əssisədən 471 boş iş yeri çıxarılmışdı.
Məşğulluq tədbirində Naxçıvan Şəhər Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Əli Məmməd­ov, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri İsmayıl Gülməmmədov çıxış edərək işaxtaran vətəndaşların səmərəli məşğulluqlarını təmin etmək üçün işəgötürənlərlə bilavasitə qarşılıqlı ünsiyyət yaradan belə aktiv məşğulluq tədbirlərinin əhəmiyyətindən danışıblar. Qeyd edilib ki, bu gün məşğulluq mərkəzləri tərəfindən əsas diqqət vakansiyaların toplanmasına və işaxtaran vətəndaşların işlə təmin olunması məqsədilə onlara daha aktiv dəstək göstərilməsinə yönəldilib. Naxçıvan Şəhər Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən müəssisələrdən boş iş yerlərinin toplanılması, onlardan səmərəli istifadə olunması ciddi nəzarətə götürülüb. Hazırda mərkəz tərəfindən aktiv məşğulluq tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə yanaşı, Naxçıvan şəhərində işaxtaran vətəndaşlara effektiv karyera və peşəyönümlü məsləhətlərin verilməsi, işaxtaranlara müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə daha münasib xidmətlərin göstərilməsi, onların işə düzəlməsinin asanlaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.
Sonra yarmarkaya gələnlər mərkəz tərəfindən onlara təqdim edilən boş iş yerləri ilə tanış olublar. Bu tədbirdə 35 nəfərə işə göndəriş verilib.

Səbuhi HÜSEYNOV

Muxtar respublikada aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi prioritet vəzifələrdəndir. Bunun nəticəsidir ki, cəmiyyətin aztəminatlı təbəqəsinə dövlət qayğısı ilbəil artırılır. Artıq bu bir həqiqətdir ki, dövlət bütün aztəminatlı ailələrin – çoxuşaqlı, əlil, tənha və ahıl ailələrin əsas dayağıdır.
Dövlət tərəfindən əhalinin rifah halını yaxşılaşdırmaq məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin bir hissəsini də sosial təminat məsələlərinin həlli təşkil edir. Bu məqsədlə cari ilin əvvəlində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində “2012-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda keçirilən müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə aztəminatlı ailələrin sosial problemlərinin həlli üçün aidiyyəti orqanlarla birlikdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilmişdir.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası ilə əlaqədar muxtar respublikanın Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin əməkdaşları Babək rayonunun Vayxır kəndində yaşayan aztəminatlı, sağlamlıq imkanı məhdud vətəndaş Əhmədov Hikmət Dilsuz oğlunun ailəsində olmuşlar. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailənin yaşayış vəziyyəti ilə maraqlanılmış, ailə üzvləri tibbi müayinədən keçirilmiş, ailəyə ərzaq payı və məişət əşyaları verilmişdir.
Aztəminatlı ailənin üzvləri belə sosial müdafiə tədbirlərinin keçirilməsini dövlətin aztəminatlı ailələrə diqqət və qayğısının daha bir nümunəsi kimi dəyərləndirərək minnətdar­lıqlarını bildirmişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti

ARXİV

Yanvar 2019
Be Ça Ç Ca C Ş B
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR