19 Oktyabr 2019, Şənbə

Müqəddəs Qurban bayramı Uca Tanrıya məhəbbətin, Rəbbimizin öz bəndələrinə lütf və mərhəmətinin ifadəsi olmaqla əsrlərboyu insanların həmrəyliyinə, mənəvi saflaşmasına xidmət edib və etməkdədir.
Lüğəti mənada “qurban” sözü “yaxınlaşmaq” dеməkdir. Yəni qurban kəsən hər bir kəs bu əməli ilə Allaha yaxınlaşır. Allah dərgahında kəsilən qurbanlar ruhi dəyərlərin paklanmasında, insanların xeyirxah əməllər ətrafında birləşməsində mühüm rol oynayır. Qurban İslam aləmində ən əziz bayramlardan biri, eyni zamanda müsəlmanların Həcc ziyarəti mərasiminin bir hissəsidir. Bütün müsəlman aləmində hər il Hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən başlayır və adətən, üç gün davam edir. İslam dinində bu ayin xüsusi mahiyyət kəsb edir. Onun əsasında Allaha sonsuz sevgi, Onun qüdrətinə dərin inam və iman işığı durur.
Dostluğun, qardaşlığın, fədakar­lığın cəmiyyətdə inkişafı və gələcək nəsillərə təlqin edilməsi üçün gözəl fürsət kimi dəyərləndirilən Qurban bayramı hicrətin ikinci ilində fərz qılınıb. “Qurani­-Kərim”in “Kövsər” surəsində deyilir: “Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. De ki: “Mənim namazım da, kəsdiyim qurban da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi – Allah üçündür”. “Biz hər bir ümmət üçün bir qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi dördayaqlı heyvanların üstündə (onları kəsdikləri zaman) Allahın adını çəksinlər”. Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurub: “Bayram namazından sonra qurban kəsən ibadətini tamamlamış və müsəlmanların sünnəsinə (yoluna) əməl etmişdir”.
Azərbaycan tarixən İslam mədəniyyətinin inkişafına misilsiz töhfələr bəxş edib. Digər müsəlman ölkələri kimi, respublikamızda da İslam dinindən irəli gələn vəzifələr böyük ehtiramla yerinə yetirilir. Hər il yüzlərlə azərbaycanlı zəvvarın Həcc ziyarətinə yola düşməsi və bu ziyarətin vacib əməllərindən sayılan qurban kəsilməsinə əməl etməsi xalqımızın öz dinimizə bağlılığının nümunəsidir.
Azərbaycanda Qurban bayramı hər il böyük təntənə ilə qeyd olunur. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bu müqəddəs bayramı yüksək qiymətləndirərək ­deyirdi: “Bütün müsəlmanların böyük təntənə ilə qeyd etdikləri Qurban bayramı insanın ən çətin məqamlarında düzgün mövqe seçmək, ülvi amallar uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olmaq qüdrətini təcəssüm etdirir”.

Ardını oxu...

Yaşıl donun geyib ulu şəhərim,
Hüsnünü bəzəyib güllər, çiçəklər.
Ruha qida verir nurlu səhərim,
Yaşamaq eşqiylə coşur ürəklər.

Qocaman çinarlar durub yan-yana,
Köksündən zəhmətin xoş ətri saçır.
Dönübdür şəhərim cənnətməkana,
Baxdıqca göz gülür, könül dil açır.

Yəqin ki, bu kiçik şeir parçasından söhbətimin şəhərimizin hüsnünə yaraşıq verən, şux təravəti ilə gözümüzü, könlümüzü oxşayan, tamaşa edərkən gözəlliyinə məftun olduğumuz yaşıllıqlar barədə olacağını müəyyən etdiniz. Bəli, ilin isti aylarında günəşin yandırıcı təsirindən qorunmaq, dost-tanışlarla söhbət edərək gözəl, mənalı istirahət keçirmək üçün tez-tez şəhərimizin yaşıllıq ərazilərinə üz tuturuq. İndi günün müxtəlif saatlarında xüsusi landşaft dizaynına malik, əsrlərin sərt sınaqlarına sinə gərən, köksündə illərin həsrətini, sevincini, kədərini gizlədən qocaman çinar ağaclarının çətir tutduğu park və xiyabanlarımıza yolunuz düşsə, orada hər yaş dövründən olan insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Yaşlı insanlar rahat oturacaqlarda əyləşib olanlardan-keçənlərdən, həyatlarının ayrı-ayrı dönəmlərində baş verən hadisələrdən söhbət açarkən gənclər füsunkar təbiət ərməğanlarının qoynunda doyunca gəzir, mənalı günlərindən xatirə olsun deyə, şəkillər çəkdirir, şən-şaqraq gülüşlü, məsum uşaqlar isə şıltaqlıq edir, ağacların əhatəsində qaçdı-tutdu oynayırlar. Bu mənzərələri gördükcə insan övladının təbiətə, yaşıllıqlara sıx bağlılığının bir daha şahidi olursan. Təbii ki, yaşıllıqlara sevgi heç də təsadüfdən yaranmır. Çünki psixoloqlar da məhz yaşıl rəngin insana sakitləşdirici təsir göstərdiyini, gözlərə müsbət enerji bəxş etdiyini söyləyirlər. Bu mənada, yaşıllıqları həm də sağlam həyatımızın rəhni adlandıra bilərik...

Ardını oxu...

Kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin hərtərəfli və davamlı inkişafı su ehtiyatlarımızdan səmərəli istifadə edilməsindən, onun mühafizəsindən çox asılıdır. Əkilən sahələrdən yüksək məhsul götürmək üçün suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi ən vacib və təxirəsalınmaz məsələlərdən biridir. Su itkilərinin qarşısını almaqla suvarma suyundan qənaətlə istifadə edilməsi hesabına kanalların faydalı iş əmsalının artırılması, suvarılan sahələrin genişləndirilməsi mümkündür.

Suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə yolu ilə bol məhsul əldə etmək və torpaq münbitliyini qorumaq üçün tədbirlər görülməlidir. Suvarma sistemlərində su itkisinə qarşı görülən hər cür tədbir böyük əhəmiyyətə malikdir. İrriqasiya və meliorasiya qaydalarına, suvarma normalarına düzgün riayət olunmalı, torpaqların suvarma nəticəsində yuyulmasına yol verilməməlidir.
Bunun üçün də su qıtlığına yol verməmək və əkin sahələrinin vaxtında suvarılmasını həyata keçirmək, eləcə də su itkisinin qarşısını almaq üçün suvarma işinin düzgün təşkili və su bölgüsünə daim nəzarət edilməli, kanal və arxlar təmizlənməli, hidrotexniki qurğuların vaxtında və keyfiyyətlə təmir-bərpası aparılmalı, mütərəqqi suvarma üsullarından istifadə olunmalıdır.

Ardını oxu...

Son illərdə muxtar respublikamızda həyata keçirilən tədbirlər sırasında yol infrastrukturunun müasir tələblər səviyyəsində qurulması mühüm yer tutur. Bunun ifadəsidir ki, diyarımızın bütün bölgələrində, hətta ucqar yaşayış məntəqələrində belə, yollar yenidən qurulub. Bu isə muxtar respublikamızın dinamik inkişafının göstəricisi olmaqla, həm də piyadalara, sürücülərə, nəticə etibarilə, insanlara göstərilən qayğının ifadəsidir. Danılmaz faktdır ki, inkişafda olan yerlərdə əhali artdıqca şəxsi avtomobillərin sayı da çoxalır və nəqliyyatda hərəkətin intensivliyi də artır. Ona görə də muxtar respublikamızın yollarında müxtəlif nişanlar qoyulub, piyada keçidləri müəyyənləşdirilib. Görülən bütün bu işlər sakinlərin rahat hərəkətinə xidmət etsə də, müəyyən olunmuş yol hərəkəti qaydaları gözlənilməsə, heç də rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətimizi təmin edə bilmərik.
Yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək üçün, ilk növbədə, onları bilmək vacibdir. Ancaq hələ də bu qaydaları pozanlar az deyil. Bəzi insanlar, həqiqətən də, yol hərəkəti qaydalarını bilmədiyi üçün, bəziləri isə bilərəkdən pozurlar. Bilərəkdən qaydaları pozan insanların dilində isə eyni bəhanə var: tələsirəm. Unutmaq olmaz ki, yol hərəkəti qaydasını pozmaqla təkcə öz həyatını deyil, həm də bir neçə insanın həyatını təhlükəyə atmış oluruq. Mənzilimizə bir neçə dəqiqə tez çatmaq üçün qaydaları pozmağımız bizi öz mənzilimizə yox, son mənzilimizə çatdıra bilər.
Mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Təbliğat üzrə baş inspektoru, polis baş leytenantı Ayaz İsmayılovla həmsöhbət olduq.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikasında icbari və könüllü sığorta növlərindən ibarət olmaqla vətəndaşlara 25-dən artıq sığorta xidməti təklif olunur. Şübhəsiz, regionun iqtisadi-mədəni potensialının yüksəlməsi, sığorta işinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş dövlət qayğısının artması və aparılan sığorta maarifləndirməsi tədbirlərinin genişlənməsi ilə sığorta növlərinə olan maraqlar da artır. İndi Naxçıvanda daha çox sakin həyatını, daşınmaz əmlakını, avtomobilini, qiymətli ev əşyalarını, əkinlərini, mal-qarasını və yaxud kənd təsərrüfatı texnikasını vaxtında sığortalamaq üçün sığorta agentliyinə müraciət edir, müqavilələr bağlayır. Təcrübə göstərir ki, sığorta xidmətlərinin keyfıyyətinin yüksəlməsi vətəndaşların sığortaya olan inamının artması və onların müraciətlərinə vaxt itkisi olmadan baxılması bu sahədə inkişafa aparan əsas amillərdəndir.
Sığorta xidmətlərində müştəri məmnuniyyəti işin təşkilinin ilk mərhələsində başlayır. Belə ki, bir çoxları aparılan maarifləndirici və inzibati tədbirlərə baxmayaraq, hələ də sığortalı olmağın əhəmiyyətini tam şəkildə dərk etməyərək, onun üçün qiymətli olanları itirmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalır. Ələlxüsus, söhbət üçüncü şəxslər qarşısındakı mülki məsuliyyətdən, məsələn, avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasından gedirsə, insanlar gözlənilməz qəza halları zamanı onlar üçün ödənilməsi çox çətin olan maddi problemlərlə qarşılaşa bilərlər. Buna görə də sığortadan yayınan vətəndaşlara bunun əhəmiyyətinin aydın tərzdə izah olunması və nəticədə, müqavilə bağlanılması müştəri məmnuniyyətini formalaşdıran ilk uğurlu addım hesab oluna bilər. Bir çox hallarda belə insanların baş vermiş gözlənilməz, qəfil hadisələrdən sonra məruz qaldığı maddi zərərə görə aldığı ödənişlər zamanı minnətdarlıq etmələri bu sahədəki maarifləndirmə işinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir.

Ardını oxu...

ARXİV

Oktyabr 2019
Be Ça Ç Ca C Ş B
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR