18 Yanvar 2019, Cümə

 

 • 3-1.jpg
 • 3-2.jpg
 • 3-3.jpg
 • 3-4.jpg
 • 3-5.jpg
 • 3-6.jpg
 • 4-1.jpg
 • 4-2.jpg
 • 4-3.jpg
 • 4-4.jpg
 • 4-5.jpg
 • 4-6.jpg
 • 4-7.jpg
 • 4-8.jpg
 • 4-9.jpg
 • 4-10.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5-3.jpg
 • 5-4.jpg
 • 5-5.jpg
 • 5-6.jpg
 • 5-7.jpg
 • 5-8.jpg
 • 5-9.jpg
 • 5-10.jpg
 • 5-11.jpg
 • 5-12.jpg
 • 6-1.jpg
 • 6-2.jpg
 • 6-3.jpg
 • 6-4.jpg
 • 6-5.jpg
 • 6-6.jpg
 • 6-7.jpg
 • 6-8.jpg
 • 6-9.jpg
 • 6-10.jpg
 • 6-11.jpg
 • 6-12.jpg

 

ARXİV

Yanvar 2018
Be Ça Ç Ca C Ş B
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

LİNKLƏR

 

 

Turizm marşrutları mövcud turizm ehtiyatları əsasında yaradılır. Turizm ehtiyatları isə rekreasiya cazibədarlığı baxımından praktik olaraq tükənməzdir. Ancaq inanc və dərketmə tələbatı baxımından uzaq səfərlərə yollanmaq tarixən ən qədim səyahət növlərindən biri olmuşdur. İnsanlar min illərdən bəri yaddaşlarında əbədiləşən müqəddəs ziyarətgahlara etdikləri səfərlərlə dünyadakı ən savab işlərdən onlara da pay düşdüyünə inanmışlar. Naxçıvanın dünyaca tanınmış müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı marşrutu üzrə hərəkət edən zəvvarların əsl qazancı budur. Əgər duaların Allaha çatdığı yerdə, Peyğəmbər ayağının toxunduğu torpaqda öz inanclarını daha da dərinləşdirib Uca Yaradana bir addım daha yaxın bir yerdən xitab etmək istəyənlər varsa, Naxçıvan–Əshabi-Kəhf turizm marşrutu bütün turistlərin yolunu gözləyir.

Naxçıvanın turizm ehtiyatları arasında Əshabi-Kəhf ziyarətgahının öz yeri vardır. Bu, turizm marşrutları qarşısında qoyulan ümumi tələblər və onların elmi-nəzəri və metodoloji cəhətdən əsaslandırılması baxımından Naxçıvan–Əshabi-Kəhf turizm marşrutuna da öz təsirini göstərir. Daş mağarada haqqın ədalətinə sığınıb ondan mərhəmət gözləyənlər kimi, sonsuzluq qavramını da kainatın dərinliklərində deyil, elə yaşadığı şəhərin lap yaxınlığındakı təbiət möcüzəsində axtaranlar üçün qədim Naxçıvanın müqəddəs məkanları, onun Əshabi-Kəhf ziyarətgahı hamının axtardığı bir yerdir.

Ardını oxu...

Çox zaman turizmin cazibəsinə qapılıb onun gücündən istifadə etmək yollarını axtaranda ya təkcə turizm ehtiyatları, ya bacarıqlı menecment haqqında fikirlər söylənilir, ya da ki məsələnin, sadəcə, turistlərin səxavətindən asılı olması qənaətinə gəlinir. Amma halbuki turizm elə sahələrarası inteqrasiya gücünə malikdir ki, o, başda iqtisadiyyat olmaqla digər sosial-mədəni xidmət sahələri ilə birgə bütöv bir turizm sənayesini formalaşdıraraq ölkəyə turizm gəlirləri imkanı yaradır. Əlbəttə ki, burada təkcə rekreasiya xidmət sahələrində deyil, bütün turizm sənayesinə aid olunan sahələrdə öz funksiyasını yerinə yetirə bilən kadrlardan çox şey asılıdır. 

Turizmdə kadr deyəndə çox vaxt turistlərə xidmət göstərən gülərüz, peşəkar xidməti işçilər başa düşülür. Mehmanxana, restoran, nəqliyyat və ekskursiya xidmətləri zamanı belə işçilər bilavasitə servislə əlaqədar olduğundan onların işinə də müvafiq qiymət verilərək göstərdikləri xidmətin səviyyəsinə görə bəxşiş alıb, bəzən də şikayət olunurlar. Ancaq turizm sənayesində rol alan və turistlərlə heç zaman üz-üzə gəlməyən çoxlu sayda sahələr vardır ki, onların fəaliyyətinin son nəticəsi regiona xas olan turizm məhsulunu formalaşdıran bir amil kimi özünü göstərir.

Ardını oxu...

Təbii gözəlliklər və tarixi zənginliklərlə eyni məkanda tanış olmaq üçün  Naxçıvan turistlərin ən sevimli təyinat yerlərindəndir. Naxçıvan şəhərindən üzü Şərqə doğru getdikcə ucalan dağların sehrinə qapılanlar bunu yaxşı bilirlər. Tarix boyu heç bir yadelliyə boyun əyməmiş qalalarında sirlər barındıran, gursulu çayları, qayaları, gül-çiçəyi ilə insanı valeh edən Naxçıvan torpağının hər qarışı buraya səfər edən turistlərdə unudulmaz təəssürat yaradır. Əgər qonaqlarınıza Naxçıvandan Əlincə istiqamətinə səyahət etməyi təklif edirsinizsə, onda bu təəssüratın daha da zəngin olacağına əvvəlcədən inana bilərsiniz. Qarşıda bizi rəngarəng təbiət və insan əli möcüzələri ilə tanışlıq gözləyir! 

Tanışlıq-dərketmə əksər turizm növləri üçün əsas motivlərdən hesab olunur. Ona görə də Əlincə istiqamətinə turist qrupu aparmağı planlayarkən marşrut boyunca yol və zaman seçimi düzgün hesablanmalıdır. Ümumiyyətlə, Əlincəyə istər Naxçıvan şəhərindən, istərsə də muxtar respublikamızın giriş qapılarından biri – Culfa şəhərindən olan məsafə çox da uzaq olmadığından birgünlük ekskursiya zamanı kifayət qədər rekreasiya ehtiyatları ilə tanışlıq mümkündür. Naxçıvan şəhərindən cəmi 30 kilometr məsafədə yerləşən unikal təbiət və insan əli abidələri, landşaft-rekreasiya məkanları planlı və düzgün tərtib olunmuş marşrutda, şübhəsiz, dərhal öz qiymətini tapacaqdır. Ona görə də bu istiqamətə təşkil olunmuş səyahət zamanı yetərincə tarix, iqtisadiyyat və coğrafiya təhsili almış turizm mütəxəssisi öz bələdçi məharəti ilə elə ilk andaca turistlərin diqqətini cəlb edə bilər.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəngarəng turizm ehtiyatları əsasında turizm marşrutları hazırlamaq məqsədilə silsilə yazılar təqdim edirik. Növbəti səfərimiz Şahbuz rayonu istiqamətinədir. Naxçıvanda özünün təbii iqlim şəraiti, landşaft gözəllikləri və canlı təbiəti ilə təkcə muxtar respublikamızın deyil, həm də ölkəmizin ən füsunkar guşələrindən hesab olunan Şahbuzun yaxın gələcəkdə həm yay, həm də qış turizmi həvəskarlarının sevimli istirahət və əyləncə yeri olacağı gözlənilir. 

Şahbuza qonaq dəvət edəndə adamların təsəvvüründə ilk olaraq təbiət gözəli Batabat canlanır. Bu marşrutun təsvirinə də Batabatla başlamaqla işimizin uğur qazanacağına inanırıq. Əvvəlki yazılarımızda da qeyd etdiymiz kimi, Batabat Naxçıvanın Ordubad və müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı kimi hələ onilliklər əvvəl insanların təsəvvüründə yer tutaraq, bir növ, turizm markası halına gəlmişdir. Batabat, onun müasir turizm imkanları haqqında müasir dövrün imkanlarına görə az yazsaq da, bir vaxtlar bu yerlərin gözəllikləri dillər əzbəri nəğmələrin nəqəratı olmuşdur. Bununla yanaşı, yeni işə başlayan turizm təşkilatçısı, savadlı turizm mütəxəssisi Şahbuza gələn qonaqlarına təqdimat sıxıntısı çəkmədən onları dərhal Batabata aparmağa tələsməməli, bu marşrut üzərində onlarla digər görməli yerlərin ardıcıllıq metodologiyasını yaxşı mənimsəməlidir. Dünya turizm praktikasında tətbiq olunan belə tövsiyələrin nəzərə alınması bu marşrutun da daha sevilən və qazanc gətirən olmasına imkan verəcəkdir. Necə deyərlər, marşrutun ən maraqlı nöqtəsi onun finalı olmalıdır.

Ardını oxu...

Turizm və iqtisadi inkişaf. Bu, müasir dövrdə turizmin inkişafına maraqlı olan dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Məqsəd turizm resurslarını iqtisadi dövriyyəyə cəlb edərək onları cəmiyyətin iqtisadi və humanitar inkişafına yönəltməkdir. Bu baxımdan ölkə­nin beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün turizm informasiya resurslarının yaradılması və onların təbliğ olunmasının mühüm əhəmiyyəti vardır.
Sürətli və yetkin informasiyanın müasir dövrdəki əhəmiyyəti hər kəsə məlumdur. İqtisadi və mədəni həyatda məhz informasiya mübadiləsi vasitəsi ilə cəmiyyətin əldə etdiyi nailiyyətlər bölüşülür, yaradılan resurslar hesabına yeni məhsul və xidmətlər istehsalı üçün ilkin tələb formalaşır. İnkişaf edən bir xidmət sahəsi kimi turizmin müasir dünya iqtisadiyyatında tutduğu yer və onun informasiya resursları ilə qarşılıqlı inkişaf əlaqələri də bu məsələyə daha fərqli yanaşma tələb edir. Çünki öz xüsusiyyətlərinə görə turizm və informasiya resursları bir-birinin inkişafını qarşılıqlı olaraq şərtləndirən iki sahədir. Belə ki, turizm infrastrukturu formalaşdırılması işində vacib məsələlərdən biri kimi turistlərdə region haqqında ilkin məlumatları formalaşdıraraq onlarda səyahət motivləri yaradacaq hər cür məlumat bazasının yaradılması mühüm praktik əhəmiyyət daşıyır. Buna görə də muxtar respublikamızda gəlmə turizmin inkişafına xidmət edən mühüm qurumlardan biri kimi 2010-cu ildə yaradılmış Naxçıvan Turizm-İnformasiya Mərkəzinin də qarşısında mühüm vəzifələr dayanır.

Ardını oxu...

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

3609307
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
893
72192
86447
132549
3609307

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter