23 Mart 2019, Şənbə

 

ARXİV

Mart 2019
Be Ça Ç Ca C Ş B
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

LİNKLƏR

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, bu ilin ilk 5 ayı ərzində ticarət obyektlərindən 113 min 677 manat dəyərində standartın tələblərinə uyğun olmayan, yararlılıq müddəti bitmiş məhsullar aşkar edilib. Bu məhsulların satışının qarşısı alınıb. Bunlardan 3375 manat dəyərində məhsul aidiyyəti orqanın iştirakı ilə məhv edilib, 144 manat dəyərində məhsul satışdan çıxarılıb. 54 min 990 manat dəyərində spirtli içkinin satışına qadağa qoyulub, 52 min 965 manat dəyərində içki istehsalçı müəssisəyə geri göndərilib. 2 min 203 manat dəyərində spirtli içki təkrar emala verilib.
Məlumatda o da bildirilib ki, süni ət məhsullarının muxtar respublikaya idxalının və satışının qarşısının alınması məqsədilə 19 adda süni məhsullar aşkar edilib. Bunlardan 8 adda süni məhsulların siyahısı nümunələri ilə birlikdə aidiyyəti orqana göndərilib. 93 təsərrüfat subyektində istehlakçının seçmə sərbəstliyinə təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə halları aşkar olunub və bu haqda tədbir görülüb. Muxtar respublikaya idxal olunan 9 kiloqram (45 manat dəyərində) “Halal” adı ilə markalanmış saxta əmtəə nişanı altında ət məhsullarının satışına qadağa qoyulub. 60 təsərrüfat subyektinə özünəməxsus əmtəə (xidmət) nişanının qeydiyyata alınması barədə məlumat xarakterli məktub göndərilib.
Bundan başqa, komitədə yaradılan işçi qrupu tərəfindən bazarlar və ticarət obyektlərində satılan məhsullardan 67 halda, bostanlardan götürülmüş 25 halda torpağın laboratoriya sınaqları aparılıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışını həyata keçirən 22 təsərrüfat subyektinin rəhbərlərinin iştirakı ilə komitədə yığıncaq keçirilib, maarifləndirmə işləri aparılıb. İki adda məhsulun markalanmasında tərkibində geni dəyişdirilmiş orqanizmin qeyd olunduğu müəyyən edilərək muxtar respublikaya idxalının qarşısının alınması üçün aidiyyəti orqan məlumatlandırılıb. Tikinti sekto­runda əməyin təşkili və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması, yanacaq ehtiyatının yaradılması ilə bağlı verilmiş tapşırıqların icrası məqsədilə 6 tikinti materialları satışı obyektində dövlət nəzarəti həyata keçirilib, nöqsanların aradan qaldırılması barədə iradnamə verilərək təkrar araşdırma zamanı nöqsanların aradan qaldırıldığı müəyyən olunub. İdxal olunan tikinti materiallarına 387, istehsal olunan tikinti materiallarına 117, maşın-mexanizm və avadanlıqlara 38 ədəd olmaqla, 542 uyğunluq sertifikatı verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Kənd təsərrüfаtının inkişаfı istiqаmətində həyаtа kеçirilən kоmplеks tədbirlər Kəngərli rаyоnundа dа uğurlа dаvаm еtdirilir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеvin “Kənd təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаlçılаrınа dövlət dəstəyi hаqqındа” 2007-ci il 23 yаnvаr tаriхli Sərəncаmı muхtаr rеspublikаmızın hər bir bölgəsində оlduğu kimi, Kəngərli rаyоnundа dа əkinçiliyin inkişаfınа yеni stimul vеrmiş, tоrpаq mülkiyyətçilərinin əkib-bеcərmək əzmini dаhа dа аrtırmışdır.

Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Rza Məmmədovun sözlərinə görə, əkinçiliyin inkişаfınа təsir еdən mühüm аmillərdən biri – suvаrmа suyunа оlаn tələbаtın ödənilməsi istiqаmətində məqsədyönlü tədbirlər həyаtа kеçirilmiş, rаyоn ərаzisində yеrləşən, ümumi tutumu 2 milyon 100 min kubmetr olan “Xok-1”, “Xok-2”, “Çalxanqala”, “Qarabağlar”, “Yurdçu” göllərində kifаyət qədər su еhtiyаtı yаrаdılmışdır. Həmçinin rayonun Təzəkənd, Yurdçu, Xıncab, Xok kəndlərində olan “Ağsu”, “Qasımbəy”, “Mirzəlilər-2” və “Çay” kəhrizlərindən də səmərəli istifadə olunur. Öz ахаrı ilə suvаrılmаsı mümkün оlmаyаn əkin və həyətyаnı tоrpаq sаhələri isə rаyоndа fəаliyyət göstərən “Qıvraq-1”, “Qıvraq-2”, “Azərbaycan”, “Şahtaxtı”, “Qarabağlar” nаsоs stаnsiyаlаrı və 53 subаrtеziаn quyusu vаsitəsi ilə suvаrılır. Suvаrmа suyunа оlаn tələbаtın vахtlı-vахtındа ödənilməsi üçün nаsоs stаnsiyаlаrı və sub­аrtеziаn quyulаrı lаzımi еhtiyаt hissələri ilə təmin оlunmuş, nаsоs stаnsiyаlarındа, sub­аrtеziаn quyulаrındа cаri təmir işləri аpаrılmışdır. Həyаtа kеçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün suvаrmа suyunа оlаn tələbаtın ödənilməsində hеç bir prоblеm yoxdur.

Ardını oxu...

Məqsəd təhsildə yüksək keyfiyyətə nail olmaqdır

Son illərdə muxtar respublikamızda həyata keçirilən quruculuq tədbirləri sırasında təhsil ocaqlarının tikintisinə xüsusi önəm verilir. Bu isə sabahın layiqli və kamil mütəxəssislərinin yetişməsinə şərait yaradır.
Muxtar respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi, Şərur rayonunda da məktəb tikintisi ön plandadır. Son illər Şərurda 31 yeni məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur. Bu baxımdan ötən il də istisna deyil. Yuxarı Aralıq və Danyeri kəndlərinin hər birində 414, Dərəkənddə 216 şagird yerlik məktəb binalarının inşası başa çatdırılmış, Qarxun və Qorçulu kəndlərindəki məktəb binaları əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir.
Yeni dərs ilində rayonun dörd kəndində təzə məktəb binası öz qapılarını müəllim və şagirdlərin üzünə açacaqdır.
Yeni obyektlərin biri ilə tanış olmaq üçün çay kənarı ilə gedən yolla dağlara doğru qalxırdıq. Şahbulaq Şərur rayonunun sərhəddə yerləşən ən qədim kəndlərindən biridir. Kənd məktəbinin də yaşı çoxdur. Lakin uzun illər baxımsızlıq üzündən yararsız hala düşmüşdü. Ona görə də Şahbulaq kəndində hər şəraiti olan təzə məktəb binası tikilir. Zirzəmi ilə birlikdə üçmərtəbəli bina kəndin ən mənzərəli guşəsində, yaşıllıqlar qoynunda ucaldılır. Məktəb binasının tikintisində son tamam­lama işləri görülür.

Ardını oxu...

Şərur rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilmişdir. Yarmarkada rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Məmməd Məmmədov çıxış edərək bildirmişdir ki, son illərdə işaxtaran vətəndaşlarla işəgötürən müəssisələr arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən tədbirlər sırasında əmək yarmarkasının da rolu vardır. Odur ki, mərkəzin əməkdaşları mütəmadi olaraq rayondakı idarə, müəssisə və təşkilatlarda, sa­hibkarlıq subyektlərində olan boş iş yerləri haqqında məlumat toplayır, həmin boş iş yerləri əmək yarmarkalarında işaxtaran vətəndaşlara təqdim olunur.

Ardını oxu...

Naxçıvan Biznes Mərkəzində muxtar respublikada fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələrinin menecerləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə mərkəzin marketoloqu Arif Hüseynov çıxış edərək ştrixli kodlaşdırma haqqında məlumat verib.
Topdan və pərakəndə ticarətdə əmtəələrin identifikasiyası, ştrixkod simvolikaları, ştrixkod ölçüləri, ştrixkodun rəng palitrası, nəzarət rəqəminin hesablanması haqqında da danışan Arif Hüseynov bildirib ki, ştrixli kodlaşdırma avtomatik identifikasiya texnologiyalarının ən məşhuru və çox yayılanıdır. Hazırda GS1 sisteminin ştrixli kodları ümumdünya çoxsahəli kommunikasiya sisteminin əsasını təşkil edir. Bu sistemin qurulmasını iki nəhəng ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat – GS1 və AIM Global təmin edir. Bu gün ştrixli kodlaşdırma texnologiyaları insan fəaliyyətinin bir çox sahələrində tətbiq olunur. Ən çox topdan və pərakəndə ticarətdə, maddi ehtiyatların idarə olunmasında, nəqliyyatda, logistikada və səhiyyədə geniş istifadə edilir. Ştrixli kodlaşdırma bütün dünyada malların bugünkü markalanmasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Əgər ştrixkodların ilkin tətbiqi pərakəndə ticarət məntəqələri idisə, son vaxtlar yüzlərlə müəssisə uçot məqsədləri üçün maddi ehtiyatların idarə olunmasında, nəqliyyatda, logistikada və səhiyyədə ştrixkodlardan istifadə edir. Ştrixli kodlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi üçün müvafiq avadanlıqlardan istifadə olunur. Onlara ştrixkod skanerləri, termotransfer printerlər, məlumat yığımı terminalları aiddir.
Sonra tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.

 Səbuhi HÜSEYNOV