20 Yanvar 2020, Bazar ertəsi

Bu gün muxtar respublikamızda dövlət gənclər siyasətinin uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, geniş dünyagörüşə malik, savadlı və intellektual, müasir gənc nəsil formalaşıb. Sevindirici haldır ki, vətənpərvər, çalışqan və sağlam gənclik qədim diyarımızı ölkəmizdən kənarda da layiqincə təmsil edə bilir. Onlara göstərilən qayğının nəticəsidir ki, muxtar respublika gənclərinin fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir. Biz də artıq başa çatmaqda olan 2019-cu ildə müxtəlif sahələrdə qazandıqları uğurları ilə fərqlənən gənclərimizlə həmsöhbət olduq.

Nərgiz İsmayılova 1986-cı ildə Ordubad rayonunun Əndəmic kəndində anadan olub. İstər orta məktəb, istərsə də liseydə təhsil aldığı illərdə qələm hər zaman onunla yoldaş olduğundan duyğularını daim şeirlər, pritçalar, hekayələr şəklində ifadə edib. Ədəbiyyatı çox sevməsi səbəbindən də 2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası müəllimliyi üzrə təhsil almağa başlayıb. 2008-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib, təhsilini 2009-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı ixtisasında magistr pilləsi üzrə davam etdirib. 2012-ci ildə həmin universiteti də fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Hazırda AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışan Nərgiz İsmayılova filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi mərtəbəsinədək yüksəlib.

Ətraflı: Parlaq gənclik uğurlu gələcəyin təminatıdır

Xalqımızın qədim tarixi ilə bağlı olan, əsrlər keçdikcə cilalanaraq müasirliyə qovuşan aşıq sənəti folklorumuzun zənginliyinin təsdiqidir. Dərin məzmunlu, zəngin sənət növü kimi aşıq yaradıcılığı Naxçıvanda qədimdən formalaşıb, inkişaf edib. Elə buna görə də diyarımızda  folklorun aparıcı qolunu təşkil edən ozan-aşıq yaradıcılığının görkəmli nümayəndələri olub. Naxçıvan aşıq mühiti keçən əsrlər ərzində söz və saz yaradıcılığı sahəsində özünəməxsusluq qazanaraq aşıq sənətinə qiymətli töhfələr verib. Bu yazıda sizə zəmanəsinin məşhur aşıqlarından olan, Azərbaycan şairi, çağdaş Naxçıvan aşıq məktəbinin banisi Sərraf Qasım haqqında danışacağıq. Şahbuz aşıq mühitinin bu görkəmli nümayəndəsi uzun illər ərzində saz həvəskarlarına aşıq-saz sənətinin sirlərini öyrədib. Bu gün də Naxçıvan aşıq mühitində fəaliyyət göstərən söz ustadlarının bir çoxu onun yetirmələridir. Onlar muxtar respublikamızda keçirilən xalq mərasimlərində, dövlət tədbirlərində, eləcə də xaricdə qədim diyarımızın folklor-musiqi mədəniyyətini layiqincə təmsil edirlər.  

Ətraflı: Saz-söz sənətimizin 80 yaşlı sərrafı

Qədim və müasir dövr həm də ona görə bir-birinə bağlıdır ki, informasiya almaq və yaymaq zərurəti hər iki dövrdə mövcud olub və indi bu proses yeni imkanlar hesabına daha da güclənərək inkişaf edir. Bunun əsas səbəblərindən biri insanların daim informasiya axtarışında olmalarıdır. Onlar mövcud informasiyanı əvvəlcə axtarır, toplayır, hazırlayır sonra yayırlar. İnformasiyanın izah və şərhi insanları bu və ya digər formada bilgiləndirir. Bəzən verilən informasiya kontekstdən kənarlaşdırılır, başqa məqsədlərə xidmət edir ki, bu da informasiyanın təhlükəsizlik anlayışını ortaya çıxarır.

Ətraflı: Onlayn media və sosial şəbəkələr ictimai rəyi düzgün  formalaşdırmağa xidmət etməlidir 

Bu gün diyarımızda bəzi həyətlərə daxil olarkən ağacların yarpaqsız budaqlarındakı qızıl payızın ərməğanı olan xurmalar diqqətimizi cəlb edir. Artıq bu meyvənin muxtar respublikamızda da yetişdirilməsinə başlanılıb. Bağlar diyarı olan Ordubad rayonunun bəzi kəndlərində bu meyvəyə daha çox rast gəlirik. Rayon sakini Sadiq Əliyev də xurma yetişdirən təsərrüfatçılardandır. Həyətyanı sahəsində xeyli sayda xurma ağacı olan müsahibim bu meyvənin xüsusiyyətləri və becərilməsi haqqında deyir ki, rayonun münbit iqlim şəraiti onu yetişdirməyə imkan verir. 

Ətraflı: Qızıl payızın rəmzi  meyvəsi

“Şərqin qapısı” adlandırılan Naxçıvan əsrlərboyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda yerləşməklə dinlər və sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb. Bu gün muxtar respublikamızın bütün rayonlarında dini dəyərlərin, tolerantlıq mühitinin yaşadılması və yüksək səviyyədə qorunub saxlanması beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini hər zaman cəlb edir.

Ətraflı: İslam mədəniyyətinin beşiyi, dini dəyərlərimizin  ehtiramla qorunub yaşadıldığı Ordubad

(Esse)

Dövran dolanır, aylar, illər bir-birini əvəz edir. İnsan isə ömrün pillələri ilə addım-addım irəliləyir. Bu ömür pillələri Ana təbiətin fəsillərinə bənzəyir. Uşaqlıq çağı ilk baharı xatırladır – şıltaq, oynaq, bir o qədər də sevincli. Yay gənclikdir – coşqun, dəli külək kimi. Qışda həyat sönükləşir, insan susqunlaşır, mürgüləyir, təbiət yatır. Ömrün payız fəsli yarpağa xal düşür, ağaclar soyunur, yer xəzəllənir, havalar soyuyur, günlər qısalır, Günəş yavaş-yavaş dağlardan çəkilir. Ömrün qürub çağı ömür çiçəkləri də saralır, solur. Lakin ürəyi arzu, əməli sevgiylə, qəlbi mərhəmətlə, ruhu saf niyyətlə dolu olanlar üçün isə az yaşamaq ədalət deyil, onlar üçün həyat öz axarında davam edir…

Ətraflı: Rəngarəng və bənzərsiz payız 

Bu gün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı müasir çağırışların fəal iştirakçısı olan, innovativ düşüncəli gənclərin formalaşmasını tələb edir. Məhz bu səbəbdən muxtar respublikamızda gənc sahibkarların inkişafına diqqət göstərilir, gənclərin intellektual səviyyəsinin artırılması, onların elmə, təhsilə, innovativ düşüncəyə, texnologiyalara və rəqabətədavamlı biliklərə yiyələnməsinə xüsusi önəm verilir. Onlar informasiya texnologiyalarından, internetdən yalnız əyləncə, bilik almaq üçün yox, həmçinin biznes ideyalarının reallaşdırılması üçün də istifadə edirlər. Nəticədə, yeni ideyanın reallaşdırılması və ya daha əvvəldən mövcud olan hər hansı bir ideyanın təkmilləşdirilməsini tələb edən davamlı, dayanıqlı, inkişafa meyilli təşəbbüslər – startaplar ortaya çıxır. Muxtar respublikamızda “Startap Naxçıvan” hərəkatını genişləndirmək üçün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təlimlər, müsabiqələr keçirilir, yeni layihələrin icrası diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə istifadəyə verilən “Startap Naxçıvan” portalı da həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi diqqəti cəlb etdi.

Ətraflı: Müasir çağırışların fəal iştirakçısı olan, innovativ düşüncəli  gənclər yetişir

Bu gün Naxçıvan zəngin turizm ehtiyatları və qonaqpərvərliyi ilə bütün dünya turistlərinin sevimli məkanına çevrilib. Bu diyarın qədim tarixini və mədəniyyətini özündə əks etdirən Naxçıvanqala, Nuh ­Peyğəmbərin türbəsi, xalqımızın məğrurluq zirvəsi Əlincəqala, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Gülüstan türbəsi, müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı və digər tarixi əhəmiyyətli yerləri görmək üçün hər il  Naxçıvana yüz minlərlə turist səyahət edir. 

Ətraflı: Naxçıvan öz tarixi, mədəniyyəti, müasirliyi və tolerantlığı ilə   unikal və cazibədar bir məkandır

Bu gün qədim oğuz-türk yurdu, bəşəriyyətin beşiyi Naxçıvan hamının gəlib görmək istədiyi məkanlar sırasında ilk yerlərdə dayanır. Təmiz havası, qədim, tarixi abidələri, istirahət yerləri, digər turizm ehtiyatları, milli qonaqpərvərlik nümunəsi olması Naxçıvana gəlmək üçün əsas səbəblərdir. Bu dəfə də qədim diyarımız müxtəlif media nümayəndələrinə ev sahibliyi etdi. Qonaqlarla Naxçıvanın mübarizlik, qəhrəmanlıq, yenilməzlik simvolu olan Əlincəqalada görüşüb həmsöhbət olduq. 

Ətraflı: Azərbaycanın gözü, Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı utopik  cəmiyyətin real və müasir modeli –...

Şeir və poemaları, dünənli, bu günlü və sabahlı zəngin poeziyası ilə həmişə yaddaşlarda qalacaq əsl xalq şairi, böyük Vətən oğlu Məmməd Araz… Zəngin yaradıcılığı ilə insanı düşündürən, kədərləndirən, sevindirən görkəmli ziyalı. Keşməkeşli, şərəfli, bütövlükdə, Vətənə və sənətə həsr olunmuş əsl şair-vətəndaş ömrü yaşayan heyrətamiz şəxsiyyət... Qələmi “söz qardaşı”, əlində ən etibarlı söykənəcək, möhkəm dayaq bilən, qələmi ilə, sözün əsl mənasında, sözə xidmət edən sənətkar. Qüdrətli xalqının qəlbində daimi yuva quran dağ kimi yenilməz, əyilməz Xalq şairi.

Ətraflı: Sözü Vətən, dili Azərbaycan deyən Araz həsrətli şair

Yeni fikir söyləmək və yeni ümidlərlə yeni uğurlar qazanmağa çalışmaq, xəyalları gerçək etmək ancaq oxumaqla mümkündür. Müqəddəs “Quran”ın ilk ayəsi “Oxu” əmri ilə başlayır. Bu onu göstərir ki, oxumaq dinimizdə xüsusi önəm kəsb edir. Oxumaq cəhalətin “cəlladı”dır. Oxumaq qaranlığı aydınlatmaq, həqiqəti yanlışdan ayırmaqdır. Oxumaq həmişə cəmiyyət içərisində bir mövqe sahibi olmaq deməkdir. Oxumaq öyrənmək, öyrəndiyini öyrədə bilmək, müəllim olma fürsətini əldə etməkdir. Yeni nəsli də məhz müəllimlər formalaşdırır. Müəllimlik ən müqəddəs peşələr sırasında yer alır. 

İnsan həyatı bir neçə mərhələdən keçir: o doğulur, dil açıb danışmağı, fikrini ifadə etməyi öyrənir və bir müddət sonra təhsil almağa başlayır. Təhsil aldığımız ilk müqəddəs məkan isə məktəbdir. Burada çalışan hər bir müəllim gözümüzün önündə möcüzələr yaradan bir varlıqdır. O, hər birimizin həyatında böyük yer tutur. Müəllim öyrədir, tərbiyə edir. Müəllim ucalıqdır, bilikdir. Müəllim bizə yeni, naməlum bir dünyaya qapı açmağımıza kömək edən şəxs, taleyimizdə əvəzolunmaz bir insandır.

Ətraflı: Müəllim həm də dost olmağı bacarandır

Səyahət etmək hər fəsildə gözəldir, xüsusilə də yayda. Bu fəsildə insanlar səyahət üçün havası təmiz, sərin, yaşıllıq və ağacların bol olduğu, həm də yaxşıca gəzib tanıya biləcəkləri yer axtarırlar. Deyərdim ki, bu məkan çox uzaqda deyil. Dünyanın istənilən nöqtəsindən gözəl Naxçıvanımıza gəlib onun səfalı bölgələrində dincələ bilərsiniz. Bu qədim diyar başdan-başa bir cənnətdir. Yolları abad, təhlükəsiz, insanları mehriban, qonaqpərvər, gəzməyə isə kifayət qədər tarixi yerlər, mədəniyyət müəssisələri vardır. Haqqında söhbət açacağım bölgə isə meyvələri, limonu, qayğanağı ilə məşhur, qədim tariximizin izlərini özündə yaşadan, “Azərbaycanın incisi” adlandırılan Ordubad rayonudur. Fərqli təbiəti, iqlimi, abidələri, milli-memarlıq nümunələri ilə tanınan bu bölgə indi də öz qədimliyini qoruyub saxlayır. Buraya ayaq basan ­insanları da ilk baxışda məhz bu xüsusiyyət cəlb edir. 

Ətraflı: Möcüzəli təbiəti, ecazkar gözəlliyi ilə buraya gələnləri  heyran edən Ordubad

ARXİV

Yanvar 2019
Be Ça Ç Ca C Ş B
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR