AZ EN RU

Bahar nə xoş gəlir, ruha dad verir,arzuya, istəyə qol-qanad verir

Bahar, istəklimsən, başdan-binadan, Ən gözəl qızısan sən təbiətin, Xoşbəxt yaranmısan xoşbəxt anadan, Gözünün odusan şeirin, sənətin, Ən gözəl qızısan sən təbiətin...   Bahar!.. Ana təbiətin işvəkar, nazənin, istəkli gözəli! Elimin, ulusumun həyat eşqinin ilki, əzəli! Həyat rişəsi, yaranışın ibtidası, yaşatmaq həvəsi… Qoy fəsi..

Nəşr edilib : 18.03.2022 12:27
Ardını oxu

Naxçıvanın müasir inkişafı dövlət müstəqilliyinin, tarixi nailiyyətimiz olan muxtariyyətin, düşünülmüş uzaqgörən siyasətin bəhrəsidir

Bunu ötən ayın ictimai-siyasi mənzərəsi də dolğun əks etdirir İcmal     Muxtar respublikanın davamlı inkişafının və iqtisadi dayanıqlılığının təmin olunması, ictimai asayişin qorunması, “Sənaye ili”ndə iqtisadiyyatın çoxşaxəli, xüsusilə də sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, qida təhlükəsizliyi, yerli məhsul istehsalının artırılması, e..

Nəşr edilib : 16.03.2022 19:52
Ardını oxu

Sabitlik, güclü iqtisadiyyat və sosial rifaha heablanmış qətiyyətli siyasət bundan sonrakı dinamik inkişafa da etibarlı zəmanətdir

Yanvar ayının ictimai-siyasi mənzərəsi cari ilin də muxtar respublikamız üçün çoxcəhətli  uğurları ilə yaddaqalan olacağını deməyə əsas verir İcmal    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin qətiyyət və prinsipiallıqla davam etdirilməsi nəticəsində əldə olunan çoxşaxəli inkişaf, sosial rifah halının günbəgün yüksəlməsi Azərbaycand..

Nəşr edilib : 16.02.2022 18:04
Ardını oxu

Müdrik siyasətə sədaqətin, düşünülmüş inkişaf strategiyasının, yurd sevgisinin işığında çiçəklənən qədim diyar Naxçıvan

İcmal     Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının qətiyyət və uğurla reallaşdırıldığı Naxçıvanda görülən işlər sosial rifah, dinamik iqtisadi tərəqqi, humanitar siyasət nəticəsində innovasiyayönümlü inkişaf şəklində öz real bəhrələrini verməkdədir. Bunu ötən ilin son ayındakı ictimai-siyasi proseslər, qazanı..

Nəşr edilib : 26.01.2022 22:34
Ardını oxu

Vətənə, müstəqil Azərbaycan dövlətinə xidmət etmək məramı ilə inkişaf etdirilən qədim və qüdrətli diyar - Naxçıvan

İcmal Muxtar respublikada uğurla həyata keçirilən quruculuq işləri bütün bölgələrimizi  abadlaşdırıb, kompleks quruculuq işləri bu qədim diyarı, bütövlükdə, əhatə etmişdir. Muxtar respublikanın ayrılmaz həyat ritminə çevrilən bu inkişafın təməlində ulu öndər Heydər Əliyev yoluna, siyasi və nəzəri irsinə sədaqət, qətiyyətli mövqe, düzgün idarəetm..

Nəşr edilib : 15.12.2021 22:00
Ardını oxu

“Şərq qapısı” qəzeti ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə

“Şərq qapısı” – 100 “Şərq qapısı” 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda geniş vüsət alan milli müstəqillik hərakatının, müstəqil milli mətbuatın formalaşması prosesinin  mətbu bayraqdarı olmuşdur. Xalqımızın böyük oğlu, dahi siyasətçi Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana qayıdaraq burada yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi, muxtar respublikaya rəhbərlik etdi..

Nəşr edilib : 16.11.2021 18:04
Ardını oxu

Sovetlər dövründə nəşr olunan müstəqil qəzet

Müstəqillik ideyaları, müstəqil dövlət quruculuğu prosesi kimi, müstəqil mətbuatın da əsası Naxçıvanda qoyulmuşdur 1988-ci ildən etibarən Azərbaycanda baş qaldıran azadlıq hərəkatı milli şüur və təfəkkürdə bir sıçrayış yaratdığı kimi, xalqın əsas xitabət kürsüsü olan mətbuata da yeni ab-hava gətirir. Lakin uzun illər sovet senzurasının məngənəs..

Nəşr edilib : 14.10.2021 22:16
Ardını oxu

İnkişaf dinamikası ilə sabaha uğur və qətiyyətlə irəliləyən diyarımız

İcmal Ötən ayın ümumi mənzərəsi bu qənaətə gəlməyə əsas verir Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişaf, elm, təhsil, innovasiya sahəsində yenilikçi ideyaların gerçəkləşdirilməsi, əhalinin rifah səviyyəsinin davamlı artırılması müasir tariximizə yeni-yeni uğurların yazılması ilə öz bəhrəsini verir. Bu gün muxtar respublikanın ..

Nəşr edilib : 14.09.2021 20:47
Ardını oxu

Ölkənin gələcək müstəqilliyinə, sosial-iqtisadi tərəqqisinə hesablanmış müdrik ideyaların real bəhrələrini yaşayan doğma diyar – NAXÇIVAN

Bunu ötən ayın ümumi mənzərəsi aydın əks etdirir Bu, bir tarixi reallıqdır ki, ölkəmizin bugünkü müstəqilliyinin, davamlı inkişaf və tərəqqi yolunun əsası məhz 1969-cu ilin 14 iyulunda ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi ilə qoyulmuşdur. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bü..

Nəşr edilib : 13.08.2021 15:34
Ardını oxu

Milli Qurtuluşdan başlanan inkişaf və tərəqqi yolunun yolçusu – Naxçıvan

Ötən ayın ümumi mənzərəsi bunu aydın təcəssüm etdirir Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və Milli Qurtuluşunun bəhrələri bu gün onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha aydın şəkildə öz təcəssümünü tapmaqdadır. Muxtar respublikada həyata keçirilən  məqsədyönlü və davamlı inkişaf strategiyasından, genişmiqyaslı quruculuq işlərindən Şərur rayonu..

Nəşr edilib : 09.07.2021 19:11
Ardını oxu