AZ EN RU

Milli Qurtuluşdan başlanan inkişaf və tərəqqi yolunun yolçusu – Naxçıvan

Ötən ayın ümumi mənzərəsi bunu aydın təcəssüm etdirir Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və Milli Qurtuluşunun bəhrələri bu gün onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha aydın şəkildə öz təcəssümünü tapmaqdadır. Muxtar respublikada həyata keçirilən  məqsədyönlü və davamlı inkişaf strategiyasından, genişmiqyaslı quruculuq işlərindən Şərur rayonu..

Nəşr edilib : 09.07.2021 19:11
Ardını oxu

Ümummilli lider Heydər Əliyevin arzularının gerçəkləşdiyi, inkişaf sahəsində liderliyini əzmkarlıqla qoruyub saxlayan Naxçıvan

Ötən ayın ictimai-siyasi hadisələrinin təhlili bu qənaəti bir daha təsdiqləyir Azərbaycan xalqının xilaskarı, müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin dünyaya gəlişi ilə əlamətdar olan may ayı bu il dahi öndərin siyasi irsinin layiqli davamçısı, Prezident cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına on beş..

Nəşr edilib : 10.06.2021 19:41
Ardını oxu

Birəsrlik mətbuat salnaməmiz

“Şərq qapısı” qəzetinin yüzillik yubileyinin qeyd olunması muxtar respublikada jurnalistikanın inkişafına növbəti dövlət qayğısıdır   Mətbuat hər bir xalqın milli mədəni tərəqqisinin güzgüsü, cəmiyyətin, dövlətin demokratik-hüquqi inkişafının inikasıdır, – desək, yanılmarıq. Görkəmli maarifpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabinin 22 iyul 1875-ci ildə..

Nəşr edilib : 02.06.2021 16:48
Ardını oxu

Tarixi zəfər sonrası səfər

Bu səfər Naxçıvanın çoxcəhətli və dinamik inkişafı ilə liderliyini bundan sonra da qoruyub saxlayacağını təsdiqlədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ümummilli liderimizin Naxçıvan Muxtar Respublikasına çox böyük geostrateji əhəmiyyətə malik bir məkan kimi xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşma siyasətini dönmədən davam etd..

Nəşr edilib : 15.05.2021 17:03
Ardını oxu

Naxçıvanın blokada şəraitində, dünyanın pandemiya böhranı mərhələsində sosial-iqtisadi inkişaf dinamikasını qoruyub saxlaması düzgün siyasi strategiyanın bəhrəsidir

Ötən ayın ümumi mənzərəsi belə deməyə əsas verir  Dünyanın pandemiya böhranı ilə üz-üzə qaldığı, sosial-iqtisadi problemlər məngənəsində boğulduğu bir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın dinamikası qorunub saxlanılır, investisiya qoyuluşu, daxili sərvətlər və xammal hesabına, sahibkarlığın inkişafına dəstək nəticəsin..

Nəşr edilib : 06.05.2021 21:20
Ardını oxu

Dövlətçilik əzmi, milli dəyərlərə və insan amilinə söykənən siyasi iradə və qətiyyət Naxçıvanın hərtərəfli inkişafının təməlini təşkil edir

Bunu ötən ayın ümumi mənzərəsindən də aydın görmək mümkündür Böyük iftixar və qürur hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, qədimliyi qədər müasirliyi ilə də seçilən, dinamik, çoxşaxəli inkişaf strategiyası ilə dünyada tanınan Naxçıvan yeni inkişaf mərhələsini yaşamaqdadır. Ümummilli liderin dövlətçilik siyasətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis..

Nəşr edilib : 12.04.2021 20:53
Ardını oxu

Müstəqilliyimizin, muxtariyyətimizin real bəhrələrini yaşayan, müasir inkişaf modeli ilə tarixləşən Naxçıvan

İcmal Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, dünyada qazandığı siyasi nüfuzunun, artan iqtisadi-hərbi qüdrətinin nəticəsidir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni inkişaf dövrünü yaşayır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin uğurla davam etdirilməsi sayəsində dövlət müstəqilliyinin, muxtariyyətinin bəhrələrini yaşayan diyarımızın hər..

Nəşr edilib : 15.01.2021 20:28
Ardını oxu