AZ EN RU

Qayəsi Vətən olan düşüncə, niyyət, arzu və əməldədir vətənpərvərlik...

    Bu yazımızda əcdadlarımızın təfəkkür dünyasının qonağı olub fəlsəfi fikirlərini dinləyərək ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə yaşayan, Vətənin, xalqın taleyinə həssaslıqla yanaşan, bu müqəddəs amalı özünün ən ümdə vəzifəsi hesab edən şəxsiyyətlərin həyat tərzindən, əməli işlərindən, missiyalarından, nümunəvi fəaliyyətlərindən yola çıxacaq, vətənpərvərl..

Nəşr edilib : 14.09.2022 21:26
Ardını oxu

Şiksin Çen: “Naxçıvanda həyata keçirilən işlər iqtisadi inkişaf üçün çox önəmli, insanların güzəranını, dolanışığını yaxşılaşdıran amillərdir”

    Sentyabrın 13-də Asiya İnkişaf Bankının vitse-prezidenti Şiksin Çenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib.      Səfər çərçivəsində qonaqlar əvvəlcə Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi ilə tanış olublar. Məlumat verilib ki, bu kompleks 2014-cü il aprelin 7-də istifadəyə veril..

Nəşr edilib : 13.09.2022 20:56
Ardını oxu

Ailənin, xalqın, dövlətin ən qiymətli sərvətinin sağlamlığı naminə...

    “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır”, –deyərək uşaqları ailənin, xalqın, dövlətin ən qiymətli sərvəti, ən əziz neməti kimi dəyərləndirən, onları böyük məhəbbətlə sevən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə hər görüş sonsuz coşqu hissləri yaşadır..

Nəşr edilib : 01.09.2022 20:17
Ardını oxu

Yaradılan şəraitin, birgə fəaliyyətin nəticəsi...

    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycanın incisi” adlandırdığı, yaşı yüzilliklərin bağrını dələn çinarların çətir tutduğu bağlar diyarı Ordubadda da son illərdə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri inkişaf edib, onlarla yeni ailə təsərrüfatları qurulub, sahibkarlıq subyektləri formalaşıb. Aqrar sahədə illərdir, yetişdirdiyi keyfiyyətli..

Nəşr edilib : 31.08.2022 19:59
Ardını oxu

Dəyərli ömür, qayəli həyat yaşamaq istəyirsənsə...

    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir” dəyərli kəlamına əsaslanıb çıx nurlu gələcək, xoşbəxt sabahlar vəd edən bu yola. Gözləmə, tələs, ucsuz-bucaqsız dünyanı, enişli-yoxuşlu həyatı dərindən dərk etmək, ən əsası da özünü kəşf etmək, potensialını təkmi..

Nəşr edilib : 26.08.2022 20:17
Ardını oxu

İqtisadi inkişafda yüngül sənayenin də böyük payı vardır

Ailə birliyinin bəhrəsi, sənəti yaşadan məkan – “Zümrüd Tekstil” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti     Ata-babalarımızın həyat məktəbinin enişli-yoxuşlu yollarında çoxlu imtahanlarla üzləşərək söylədiyi “Birlik harada, dirilik orada”, “El bir olsa, dağ oynadar yerindən”, “Tək əldən səs çıxmaz” və digər ibrətamiz sözlərdə təlqin olunduğu, dastanları..

Nəşr edilib : 23.08.2022 19:36
Ardını oxu

Zəhmətə könüldən bağlananda

    Ölkəmizin Şərqə açılan qapısı sayılan, möhtəşəm Əlincəqalası, Haçadağı ilə məşhurlaşan Culfa rayonunda qədim və zəngin təsərrüfatçılıq ənənələri müasir dövrdə də yaşadılır, inkişaf etdirilir. Bu bölgəmizdə sakinlər müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə məşğul olsalar da, son illərdə, xüsusilə Yaycı kəndində yetişdirilən soğan alıcılar tərəfindən daha..

Nəşr edilib : 18.08.2022 17:54
Ardını oxu

Vətənə, yurda sevgi aşılayan, turizmə maraq yaradan məkan...

    Rəvayətə görə, tanınmış rus yazıçı və pedaqoqu Anton Makarenkonun yanına tərbiyə keçməsi üçün körpə bir uşaq gətirirlər. Görkəmli pedaqoq uşağın 6 aylıq olduğunu biləndə, “artıq gecdir” söyləyir. Antik dövrdən bu günə kimi təməlin önəmli olduğunu aşılayan, isbat edən onlarla belə həyat hadisəsini, dünyagörmüş insanların, aqillərin təsdiqini tap..

Nəşr edilib : 16.08.2022 17:26
Ardını oxu

Gömürdə bir gün: gördüklərim, etiraf etməyə borclu olduğum hisslər...

    Cümə günü səhərin erkən çağında yolumu buz kimi sərin dağ havası, göz yaşı kimi dumduru, zümrüd bulaqları, al-əlvan gül-çiçəyi, təbii bitkiləri ilə cana məlhəm, ruha qida verən ucqar yaşayış məntəqəmizdən salıram. Avtomobilimiz Şahbuz şəhərinin yaraşıqlı, geniş, abad yollarıyla dağlar qoynunda yerləşən Gömür kəndinə doğru irəlilədikcə yolboyu s..

Nəşr edilib : 11.08.2022 19:26
Ardını oxu

Ruhumuzu riqqətə gətirən kəlmələrin müəllifi, 130 yaşlı istiqlal Günəşi...

Vətənə məhəbbət, torpağa sevgi toxumu səpir şüurlara, dövlətçiliyə sədaqət amalı aşılayır, vətənpərvərliyə, birliyə, bərabərliyə, dostluğa, qardaşlığa, türkçülüyə çağırış edir hər sözün, hər kəlmən, hər misran, ey böyük istiqlalçı şair, dəyərli publisist, qələmi iti, sözü kəsərli jurnalistimiz Əhməd Cavad. Ruhumuzu riqqətə gətirən, könlümüzdə mənəv..

Nəşr edilib : 10.08.2022 18:57
Ardını oxu