AZ EN RU

Mədəniyyət


Bəşəriyyəti sülhə səsləyən Cavid irsi

  XX əsrin görkəmli nümayəndələrindən olan şair, yazıçı, dramaturq Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəstxəti olan sənətkardır. O, yaradıcılığındakı romantizm ənənələri ilə Şərqin estetik fikir tarixində mühüm rol oynamış, şeirlə yazılmış pyeslərin müəllifi, mütərəqqi romantizmin carçısı kimi tanınmış, həqiqi sənətin incəliklərini və sirləri..

Nəşr edilib : 14.11.2022 19:55
Ardını oxu

Torpağa sevgi, əməyə məhəbbət və yurda bağlılıq məramından yaranan festivaldan maraqlı reportaj

Muxtar respublikamız lap qədim zamanlardan təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli sayılan bölgələrdən olub, zamanla burada, demək olar ki, kənd təsərrüfatının, habelə ailə təsərrüfatlarının bir çox növləri yayılıb və formlaşıb. Bu ənənə bu gün də davam etməkdədir. Böyük məsuliyyət, zəhmət və fədakarlıq tələb edən bu iş dövlət qayğısı ilə birləşdikdə ..

Nəşr edilib : 07.11.2022 16:13
Ardını oxu

Zəhmət torpaqda, nemət süfrədə “Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivalından reportaj

    İftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bu gün diyarımızda hansı bazara, yarmarkaya üz tutsaq, öz bərəkətli torpağımızın yetişdirdiyi dadlı, ətirli, keyfiyyətli yerli məhsulların bolluğuna rast gəlirik. Dövlətimizin qayğısı, insanlarımızın zəhmətsevərliyi bizi bu bərəkətli sərvətin sahibi edib. Kənd adamları yüksək qayğı əhatəsində öz torpağından, n..

Nəşr edilib : 04.11.2022 22:48
Ardını oxu

Muxtar respublikamızda xoreoqrafiya sənətinin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır

    Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının mütəxəssisləri tərəfindən muxtar respublikamızda musiqi məktəbləri üçün fundamental baza rolunu oynayan, mədəniyyətin inkişafında və orta ixtisaslı musiqiçi kadrların hazırlanmasında səmərəli fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Musiqi Kollecində təhsil alan tələbələr üçün ustad dərsləri keçilib. U..

Nəşr edilib : 04.11.2022 21:51
Ardını oxu

Ailə birliyinin, halal zəhmətin şirin bəhrəsi

    Muxtar respublikamızda ailə təsərrüfatlarının inkişafı istiqamətində görülən ardıcıl tədbirlər hesabına müxtəlif sahələr üzrə ailə təsərrüfatlarının fəaliyyəti genişlənib. 2019-cu ilin muxtar respublikamızda “Ailə təsərrüfatları ili” elan edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfa..

Nəşr edilib : 03.11.2022 21:10
Ardını oxu

Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” adlı fərdi sərgisi açılıb

    Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey Mərkəzində nazirliyin dəstəyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” adlı fərdi sərgisi açılıb. Sərgidə müəllifin 80-dən çox rəsm əsəri nümayiş etdirilib.   ..

Nəşr edilib : 31.10.2022 21:15
Ardını oxu

Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” adlı fərdi sərgisi açılıb

Muzey Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, Milli Məclisin deputatı, Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” adlı fərdi sərgisi açılıb. Sərgidə müəllifin 80-dən çox rəsm əsəri nümayiş etdirilib. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının pr..

Nəşr edilib : 30.10.2022 13:39
Ardını oxu

Xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi

    Hər bir xalqın söykəndiyi bir istinad nöqtəsi, ana kitabı, mənəvi abidəsi olur ki, bu da həmin xalqın daşıdığı milli dəyərlərlə yanaşı, ümumbəşəri keyfiyyətləri də özündə birləşdirir. Xalqın maddi varlığını sübut edən belə abidələr onun mənliyini, mənşəyini, məskənini, tarixini, keçmişini, bu gününü, gələcəyini, ictimai və əxlaqi baxışlarını, ö..

Nəşr edilib : 27.10.2022 20:13
Ardını oxu

Açıq dərs dahi Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidə həsr olunub

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin hamiliyinə verilmiş Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “Ədəbiyyatımızın əbədi sənətkarı” adlı açıq dərs keçilib.     Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində keçilən açıq dər..

Nəşr edilib : 27.10.2022 19:07
Ardını oxu

Şuşada beynəlxalq “Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalı” keçiriləcək

Gələn il Şuşada beynəlxalq "Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalı” təşkil olunacaq. Bu barədə Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ahmet Misbah Demircan bildirib. "Festival çərçivəsində ortaq istehsal üçün zəmin yaratmağı, müsabiqə çərçivəsində yeni filmlərin mükafatlandırılmasını və türk respublikalarının nazirlərini bir araya..

Nəşr edilib : 27.10.2022 14:11
Ardını oxu