AZ EN RU

Maliyyə Tədris Mərkəzində ilin ilk təlimi olub

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər üçün “Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq memorial order forması  əsasında sintetik uçotun aparılması” mövzusunda növbəti təkmilləşdirici təlim keçirilib. İki gün, 4 tədris saatı müddətində planlaşdırılan təlimə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən  büdcə təşkilatlarının hüquq-mühafizə sahəsində çalışan 12 maliyyə və mühasibat işçisi cəlb edilib.
    Gündəliyə uyğun olaraq mərkəzin direktoru Mehriban İmanova təlimin mahiyyəti haqqında ümumi məlumat verib, təlimlərin keçirilməsində məqsədin dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına əsasən maliyyə-mühasibat işinin aparılması, müasir tələblərə uyğun olaraq sintetik uçotun aparılması və bu sahədə mütəxəssislərin biliklərinin artırılması olduğunu bildirib.
    Təlimin ilk günü Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin əməkdaşı Arzuman İmanov tərəfindən büdcə təşkilatlarında Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılmasının nəzəri əsasları açıqlanmış, təşkilatlarda tətbiq edilən uçot registrlərinin mahiyyəti, memorial order və yığım cədvəllərinin formaları,  Baş kitab  və Dövriyyə balansının tərtib edilməsi  haqqında məlumat verilib. Təlim zamanı  baş vermiş maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları üzrə məlumatların ilkin uçot sənədləri və analitik uçot registrləri əsasında sistemləşdirilmiş şəkildə toplanması, mühasibat uçotu registrlərində əks etdirilməsi və ümumiləşdirilməsi qaydalarının elmi izahı verilib. 
    Növbəti gün “Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq memorial  order forması  əsasında sintetik uçotun aparılmasının praktik izahı” moduluna uyğun olaraq təşkilatlarda baş verən müxtəlif əməliyyatların sintetik uçotunun aparılması və uçot registrlərinə işlənməsi ilə bağlı praktik iş yerinə yetirilib. 
    Sonda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Nəşr edilib : 20.01.2022 19:25